طوفان توییتری: #ویروس_سرکوب، به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

امشب، در آستانه‌ ۱۶ آذر، ساعت ۲۱، در توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی، از #ویروس_سرکوب، می گوییم.

 

نظام جمهوری اسلامی، در یکی از بحرانی ترین وضعیت های خود به سر می برد. بحران معیشت، اعمال خفقان و بحران آزادی های اجتماعی و سیاسی، ناامنی و … همه و همه با گسترش ویروس کرونا، شکل وخیم تری به خود گرفته‌اند. تعطیلی مطلق دانشگاه (در حالی که هیچ نهاد دیگری این شکل از تعطیلی را به خود ندیده است) در کنار پدید آوردن مسائل و مشکلات صنفی جدید برای دانشجویان، میدان عمل را نیز از آنان گرفته است. با وجود این شرایط آیا دستگاه سرکوب، از کار افتاده یا تعطیل است؟

میدان دانشگاه، خالی است اما نیروی سرکوب به درون خانه ها ریخته است تا قلع و قمع هرگونه عنصر فعال را در سکوت، پیش ببرد. مسئله نه فقط سرکوب دانشگاه، بلکه همزمان سرکوب سیستماتیک معترضان آبان و دی، فعالان زنان، کارگری، معلمان و… نیز هست. نظام موجود حل بحران ها را با اعدام و زندانی کردن و شکنجه و حذف و طرد زنان و مردانی پیش می برد که در برابر نقش خودِ سیستم در پدید آمدن این بحران ها سکوت نکرده‌اند.

ویروس سرکوب، نقشی پررنگ در پیشبرد این سرکوب های سابقا موجود داشته است. هرچند دانشگاه خالی و جامعه در شوک ویروس است اما همچنان سکوت را جایز نمی دانیم.

امشب، در آستانه ۱۶ آذر، ساعت ۲۱، در توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی، از #ویروس_سرکوب، می گوییم. از تداوم بازداشت الهام صمیمی بعد از گذشت قریب به دو هفته و از احکام و اعدام و سرکوب بین دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی.

https://bit.ly/3olGJsg

@Daneshgah_ma ⁠⁠⁠⁠⁠

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram