دستان آغشته به خون؛ هشدار كارشناسان سازمان ملل به جمهوری اسلامی، یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دستان آغشته به خون اين نظام، در ايران و منطقه و جهان، عيان شده است و دادخواهى ملى براى عدالت ، پايان حيات اين حاكميت ناهمسرشت با جهان را رقم خواهد زد.

 

یزدان شهدایی

ده دسامبر، سالروز انتشار اعلاميه جهانى حقوق بشر است. اعلاميه اى كه بر تارك ان نوشته شده است” همه انسانها آزاد و با كرامت و حقوق برابر زاده مى شوند، فارغ از رنگ، جنسيت، نژاد و باور.

حكومت اسلامى همواره گفته است كه اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول ندارد و از بدو تاسيس ، بطور سيستماتيك حقوق بشر را نقض كرده است.در حكومت اسلامى انسان فاقد حقوق ذاتى است و اين موضوع در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى به صراحت بيان شده است. در تمام تاريخ موجوديت اين نظام، بنام دين و خدا و با فتواى واليان فقيه جنايت صورت گرفته است.

به مناسبت روز جهانى حقوق بشر،جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی بی سابقه با انتشار نامه اى علنى به دولت ایران هشدار داده اند که تخلفات حقوق بشری و ادامه دار حکومت ایران از جمله کشتارهای تابستان سال ۶۷ می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود!

کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه ای هجده صفحه ای که در وهله اول در سوم سپتامبر ۲۰۲۰به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده می گویند به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقام های ایرانی از افشای سرنوشت قربانیان و مکان دفن بقایای کشته شدگان هستند .

اين كارشناسان در اين نامه خواستار رسيدگى كامل و مستقل و همچنين “گواهى دقيق مرگ” اعدام شدگان شده و هشدار داده اند كه در صورت ادامه اين وضعيت و عدم پذيرش اين امر، تحقيقات بين المللى براى روشن كردن آنچه اتفاق افتاده است، ضرورت مى يابد.

سازمان عفو بين الملل اعدام زندانيان سياسى تابستان ٦٧ را “جنايت عليه بشريت” توصيف كرده و از سازمان ملل متحد خواسته است، سازوكارهاى بین‌المللی براى رسيدگى به اين موضوع را ايجاد كند. سازمان عفو بين الملل ايران را به پنهان كارى سيستماتيك در باره اين اعدام ها و محل نگهدارى اجساد متهم مى كند.

جمهوری اسلامی همواره در اظهارت رسمی خود با انکار و بی اهمیت جلوه دادن این کشتار ها هر گونه انتقاد و سئوال در مورد این کشتارها را ،حمایت از تروریسم توسط دولت هاى غربى انگاشته است .

زنجيره اعدام هايي كه اقاى خلخالی با فتواى خمينى در سراسر ايران راه انداخت، كشتار در كردستان، قتل عام تابستان ٦٧، كشتار بهاييان، كشتار دى ماه ٩٦ و كشتار در آبان ٩٨، هر كدام به تنهايي براى محكوم كردن جمهوری اسلامى به جنايت عليه بشريت كافى هستند.

با توجه به انتشار این نامه که توسط گروهی از کارشناسان سازمان ملل تنظیم شده است بنظر ميرسد، دوران ماه عسل مماشات جهان با هر گونه جنایت رژیم روبه اتمام است و سران نظام جنایتکار حکومت ایران باید در برابر دادگاههای “جنایت علیه بشریت” پاسخگويي اعمال خود باشند.

دستان آغشته به خون اين نظام، در ايران و منطقه و جهان، عيان شده است و دادخواهى ملى براى عدالت ، پايان حيات اين حاكميت ناهمسرشت با جهان را رقم خواهد زد.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram