حسن شریعتمداری: شالوده این نظام بر کشتن انسانها و حکومت رعب و ترس استوار است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری در گفتگو با صدای آشنا:

«شالوده این نظام بر کشتن انسانها و حکومت رعب و ترس استوار است و متاسفانه روح الله زم هم یکی از کسانی بود که آگاهانه به چوبه دار سر سپرد. او از فرزندان این نظام بود در درون اینها بزرگ شده بود، اما علیه اینها عصیان کرد و فهمید که چقدر رو به تباهی هستند. او خود را نجات داد و از اندک کسانی است که ندای باطن به او گفت که جای او در میان اینها نیست و در نتیحه این عصیان به دام اینها گرفتار شد. روان او شاد و امیدوارم که همه آنهایی که به دام نظام گرفتارند و وسوسه این نظام آنها را در خودش نگاه داشته است بدانند که این نظام رحمی به هیچ کس نخواهد کرد و حساب خودشان را از آنها جدا کنند.»

«نظام جمهوری اسلامی از ابتدا و از هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی تازه پا خود را به اتاق مدرسه رفاه گذاشته بود با قتل سران رشید ارتش استوار شد و پا به عرصه گذاشت.»

«اینها انسانها را می دزدند و شکنجه می کنند و وادار به اعتراف اجباری می نمایند و سپس به چوبه دار می سپارند، اسم این کار اعدام نیست،‌ اسم این کار قتل های فراقانونی است و مرتکبین این قتل ها بی شک مرتکب به جنایت علیه بشریت هستند و روزی باید روی نیکت اتهام بنشنند و جوابگو باشند.»

«اعدام به هیچ وجه راه انسانی برای مقابله با جنایت ها نیست. با اعدام جرمها متوقف نمی شوند و کشتن یک انسان برگشت ناپذیر است. خونِ خون می آورد و انتقام، انتقام. بنابراین این کار نه انسانی است و نه بخردانه و ما باید مجازات اعدام را از قاموس فرهنگ ایران بزداییم. »

«در شورای گذار تنوعی از نمایندگان جامعه متنوع ایران حضور دارند و ما در عدالت دوران گذار روی موضوع لغو مجازات اعدام کار می کنیم و معتقدیم که ملت ایران می تواند بدون خشونت به حقوق خود دست یابند و ما سعی می کنیم در این رابطه از تجربیات کشورهای مدرن استفاده کنیم.»

ادامه این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram