برای مبارزه با جمهوری اسلامی راهکارهای حقوق بشری در اولویت قرار دارند، سروش آزادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

از آنجا که مبانی حقوق بشری و ارزشهای انسانی فرا ایدئولوژیک می باشند، در مقطع کنونی می تواند به ترمیم بی اعتمادی ما بین مردم و اپوزیسیون کمک نماید و همگرایی در مبارزات مدنی را شدت دهد.

 

سروش آزادی- ۱۹ دسامبر۲۰۲۰

جمهوری اسلامی با ادامه سرکوب گسترده و نقض قوانین حقوق بشر اینبار به اعدام روح الله زم مدیر مسئول کانال آمد نیوز اقدام نمود.

جامعه سیاسی و فعالین فضای مجازی که سازنده بخشی از افکار عمومی هستند، آنچنان که می باید فاقد قدرت بسیج مردم در واکنش به بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری از جمله در مورد اعدام روح الله زم بودند.

بی تفاوتی نسبت به سرکوبها (ربودن، زندان، شکنجه و کشتن دگراندیشان و از جمله سرکوب اصحاب رسانه) دلایل زیادی دارد که بنظر عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی مهمترین علت آن است که امکان بیشتر تداوم نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را فراهم می کند.

تجربه نشان می دهد که کنش گری نیروهای اجتماعی در مبارزات مدنی فاقد شیوه های کارآمد و فراگیری در عرصه میدانی است تا امکان بسیج عمومی در مقابل سرکوبها را فراهم سازد.

پس در شرایط کنونی یعنی در شرایطی که فشارهای سیاسی و نظامی قدرتهای جهانی و کشورهای منطقه بر جمهوری اسلامی افزایش یافته، اقتصاد ایران با تحریمهای خارجی  به مرز فروپاشی رسیده، و امکان گذار از حکومت جور تبدیل به یک مطالبه ملی شده، برای جمهوری اسلامی سرکوب جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی بعنوان نیروهایی که حامل گفتمان گذارمحور هستند، الزامی می نماید! و تغییر چنین رویکردی رابطه مستقیمی با فربهی جامعه مدنی  و شیوه کنش جنبش سیاسی ایران پیدا کرده است.

راهبرد جمهوری اسلامی برای آنکه سرنگون نشود و سرنگونی را پرهزینه کند، و تحقق شروط دول غربی به رهبری امریکا به تعویق بیفتد، سرکوب مداوم نیروهای اجتماعی در حوزه جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی است تا هیچ شکلی از آلترناتیو و امکان بسیج عمومی و رهبری در مبارزات میدانی فراهم نشود! و در حقیقت اعدام افرادی مثل روح الله زم و سرکوب دیگر کنش گران عرصه عمومی را باید در این راستا مورد بررسی و دقت قرار دهیم.

سازمانها و نهادهای سیاسی و فعالین حقوق بشری چه وظایفی دارند؟

گرچه فضای مجازی کم هزینه ترین راهکاری است که مردم ایران و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور می توانند از طریق آن نافرمانی مدنی خود را به صورت خیلی صریح بیان نمایند. اما در کنار چنین رویکردی و تا زمانی که در پروسه دوره گذار نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به شکاف و ریزش نرسیده و از نیروهای مخالف قربانی می گیرند، و از طرف دیگر نیروهای مخالف به اجماع و وحدت مبارزاتی دست نیافته اند و نیز حمایت اجتماعی ایرانیان از اپوزیسیون به انجام نرسیده، شاید راهکارهای حقوق بشری کم هزینه ترین ابزار برای ایجاد اتحاد و نیز بسیج افکار عمومی برای مقابله با جمهوری اسلامی (خصوصا در خارج از کشور) باشند. در این رابطه توجه مخاطبین را به چند راهکار توجه می دهیم؛

  • تهیه متن یا سند حقوق بشری در محکومیت جمهوری اسلامی (توسط سازمانهای ذی صلاح) که امکان اقدام عملی در میان ایرانیان خارج از کشور میسر گردد.
  •  تدوین سند حقوق بشری در مقابل اعمال جمهوری اسلامی آنچنان تهیه و تبلیغ گردد که شانس تبدیل آن به یک گفتمان مدنی در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور فراهم شود.
  • این سند برای نیروها و جریانات سیاسی ایرانی بعنوان ابزاری جهت فشار بر افکار عمومی مردم و دولتهای کشورهای غربی در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گیرد.
  • بی تردید تحقق اجرایی سند حقوق بشری بعنوان شرطی از شروط دولتهای غربی در مقابل جمهوری اسلامی نمی تواند بدون اجماع ایرانیان ممکن گردد.
  • بنابراین اجماع در بین ایرانیان نیازی ضروری است برای مقابله با جمهوری اسلامی و باز کردن منفذ کنش گری در جامعه مدنی ضعیف ایران که مداوما توسط جمهوری اسلامی سرکوب می گردد. و رهبران میدانی را با ادعای واهی به زندانهای طویل المدت و احکام سنگین همچون اعدام از صحنه خارج می سازد و مطالبات اجتماعی آنان را به تاخیر می اندازد.

شیوه چنین راهکاری: «از خودمان شروع کنیم»

از خودمان شروع کنیم یعنی اینکه هر کس از مخالفین جمهوری اسلامی که در خارج از کشور زندگی می کند، از پیرامون خود (خانواده، دوستان، آشنایان…) بتواند در این راهکار مدد بگیرد. اگر خاطرمان باشد، در سانحه زلزله شهر بم در استان کرمان، صدها هزار تن از ایرانیان خارج از کشور در اقصی نقاط دنیا برای کمک به این فاجعه طبیعی مشارکت داشتند. سرمایه های عظیمی برای حمایت از بازسازی شهر بم و کمک به بازماندگان و ارسال کمکهای انسان دوستانه به آن منطقه گسیل شد. این اتفاق در زلزله منجیل (استان گیلان) هم اتفاق افتاد.

از آنجا که مبانی حقوق بشری و ارزشهای انسانی فرا ایدئولوژیک می باشند، در مقطع کنونی می تواند به ترمیم بی اعتمادی ما بین مردم و اپوزیسیون کمک نماید و همگرایی در مبارزات مدنی را شدت دهد.

همه مخالفین جمهوری اسلامی به نیکی می دانند که هشتک زدن در فضای مجازی به تنهایی نمی تواند حتی یک قدم حاکمیت را از برنامه های سرکوبگرانه‌اش به عقب براند اما با مشارکت دادن عملی اکثریت مردم ایران از طریق راهکارهای واقعی (در داخل و خارج از کشور) امکان عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل مطالبات طبیعی یعنی «نه به اعدام، و صیانت از آزادیهای اجتماعی و سیاسی و رهایی فعالین اجتماعی از توقیف و حبس و زندان و شکنجه توسط چنین راهکارهایی ممکن می نماید. چنین باد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»