ترساندن از رئیس‌جمهور نظامی، بازی جدید برای افزایش مشارکت در نمایش انتخاباتی!؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

از کوزه نظارت استصوابی همان برون ‌تراود که در اوست و تایید صلاحیت‌شدگان هیچ تفاوت معناداری با یکدیگر نخواهند داشت، چه نظامی باشد و چه غیرنظامی

 

اکبر اعلمی، نماينده‌ی پیشین مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو ادوار مجلس

مدتیست که اشخاص و رسانه‌های نزدیک به دو اردوگاه موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا، از احتمال رئیس‌جمهور شدن یک نظامی در نمایش انتخاباتی پیش‌رو خبر می‌دهند. ماموریت یکی از این دو جریان سیاسی، معطوف به دفاع از میلیتاریستی شدن دولت است و مسئولیت دیگری ایجاد وحشت درمیان مردم از رئیس‌جمهور شدن یک نظامی.

در واقع، این بازی نخ‌نماشده ادامه همان سیاست ۴۰سال گذشته برای دوقطبی نشان دادن انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای برای پناه بردن به مار غاشیه از ترس عقرب جراره است!

وانگهی از کوزه نظارت استصوابی همان برون ‌تراود که در اوست و تایید صلاحیت‌شدگان هیچ تفاوت معناداری با یکدیگر نخواهند داشت، چه نظامی باشد و چه غیرنظامی، همه مجری اوامر و سیاست‌های دیکته شده‌ای خواهند بود که به آنان ابلاغ می‌شود.

انتخابات آزاد آنگاه معنا پیدا می‌کند که نظارت استصوابی برچیده شده و مردم از حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن آزاد برخوردار و بتوانند فردی را انتخاب کنند که واقعا رئیس‌جمهور و قادر به تامین مطالبات آنان و تغییر سرنوشتشان باشد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»