رضاخان حزب اللهی در راه هست!؟ رفراندوم برای تغییر قانونی اساسی در حال اجراست، حمید آصفی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تغییر همین قانون اساسی ارتجاعی در حال ارتجاعی تر شدن اما بدون رفراندم در حال انجام است!

 

حمید آصفی

روحانی: قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود؛ ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده، موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده؛ این موضوع می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود

نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان تعیین مصادیق «رجال سیاسی» در حال تصویب آن هستند بدون ذره ای توجه به حقوق سیاسی زنان جهت : ریاست جمهوری و دیگر نهادهای بالادستی مانند ریاست مجلس، ریاست مجمع تشخیص مصلحت، فرماندهی نظامی و… ،در حاکمیت های حتی توتالیتر این همه تبعیضات علیه زنان داشته‌اند، این تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری جهت هموار نمودن ورود نظام به مرحله «گام دوم» تدارک دیده اند.

تجربه احمدی نژاد نشان داد که باید رجال سیاسی کوتوله، کوتوله تر شوند!، یک فرمانبر نظامی از فر مانده‌ی کل قوا، تبعیت مطلق خواهد داشت، چه در پادگان ، چه در لباس ریاست جمهوری

سعید لیلاز عضو برجسته حزب کارگزاران سازندگی: برای رفع مشکلات امروز خود، حداقل ده سال نیاز به یک رئیس جمهور نظام اقتدار گرا داریم و سپاه امروز منسجمترین سازمان امنیتی-سیاسی ایران است.

پیام این مصوبه مجلس: قانون فعلی انتخاب ریاست جمهوری زیاد از حد دموکراتیک است!!! و پیوسته مشکلاتی ناخواسته در باب هماهنگی با هسته سخت قدرت ایجاد می کند، و فقط یک نظامی منصوب فرماندهی کل قوا اساسا موظف به یک سانتیمتر عملی غیر هماهنگ را ندارد و در مخیله او هم وجود ندارد، پس برای آماده شدن و انتقال و مدیریت یافتن یک نظامی از سپاه جهت انتقال اداری! به ریاست جمهوری هماهنگی ها پیشاپیش با شورای نگهبان صورت گرفته است و اگر توازن سیاسی فعلی در حاکمیت حفظ شود، مشکلی در شورای نگهبان برای تصویب مصوبه مجلس نخواهد بود داشته بود.

محسن رفیق دوست: اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندیدا شود. مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد، آن شخص رئیس جمهور می شود پس در اینجا حاکم رهبر است. اگر یکی از برادران سپاهی رئیس جمهور شود و به حرف رهبری تابع باشد و این موانع را بردارد یک ساله مشکلات کشور حل می شود.

دباغی سیاسی در راه هست!

ما در اینجا کاری با جناح های ریزه رانت خوری مانند حزب کارگزاران سازندگی نداریم بلکه جریاناتی که از یک خوش سابقه گی تاریخی برخوردارند ولی با مونتاژ دو گانه سازی براندازی-اصلاح طلبی که جویده جویده نظرات حزب کارگزاران سازندگی است، و تبلیغ و پذیرش این قانون دوگانه سازی اگر دنبال خواهی یک رانت نباشد بیشتر یک سفاهت در راهبرد سیاسی است. این نیروها چوب حراج بر تتمه سرمایه خود می زنند، هشدار باید داد که همانگونه در انتخابات مجلس سال گذشته موضع نه تحریم، نه مشارکت، موضع گرفتند اما در همان حال برخی از اعضای آنها ثبت نام نموده و عضو و اعضایی(احتمالا) تایید صلاحیت شدند ولی چون فضا را ضد مشارکت دیدند بدون سر و صدا از انتخابات کناره گرفتند، این کارها یک امر کاملا غیر اخلاقی و خلاف اخلاق سیاسی اسلاف و بنیان گذاران این جریانات می‌باشد.

به جریاناتی که سابقه ملی آنها به خانه پدری دکتر محمد مصدق بر می‌گردد، هشدار باید داد که دنباله روی از اصلاح طلبان رانت خور و رفرمیست، تیر خلاص به خود خواهد بود، زیرا:

دباغی بزرگ سیاسی در نظام در راه هست و اصلاح طلبان رفرمیست رانت خور خورده رانت های خود را باید محافظت کنند، به این موضع نظری بیندازیم:
مهدی حاجتی و عضو اسبق شورای شهر شیراز که بدلیل افشای رانت خوری در شهرداری به زندان و محکومیت های متوالی افتاده، آنجا که در نقد موضع گیری سعید لیلاز توئیت نموده: بیش از بیست سال از عمر ما تلف شیادان اصلاح طلب شد. بوی یکدستی میلیتاریستی شنیده اند نباش دیگران در این یکدستی می گردند. نهاد اسلحه به دست را نهاد سیاسی امنیتی می نامند و نیامده مجیز رئیس جمهور نظامی را می گویند.

اصلا بیایید بدون تعارف براندازی کنید!

دوگانه سازی قلابی- عوامانه یا باید اصلاح طلب بود یا برانداز، که بر ساخت نظری اصلاح طلبان است این پرسش را داریم: جان من بیا برانداز شوید و ببینیم اصلا توان این کار را دارید بعد سر حکومت منت بگذارید که ما می‌توانیم شما را براندازی کنیم اما برای منافع ملی راه کم هزینه اصلاح طلبی را اتخاذ کرده ایم. اما این جماعت سخن گفتن از براندازی را کفر ابلیس میدانند زیرا هم خطر زندان، بذل جان دارد و نیز رانتی برایشان ندارد.

@hamidasefichannel2

تاریخ:۴ دیماه ۱۳۹۹

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»