با مرگ عزيزان در رابطه با کرونا یا کوید ۱۹ چطور كنار بياييم؟ اشکبوس طالبی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

متاسفانه، كرونا خيلی ها را عزا دار و مغموم و ماتم زده كرده است. با مرگ عزیزان چطور كنار بياييم؟

 

اشكبوس طالبی – روانشناس – مريلند، دوم ديماه ٩٩

مساله عزاداری و ماتم از دست دادن عزيزی ، چندان هم ساده نيست .

ممكن است واكنش های مختلفی در انسان هاي مختلف ديده شوند مثل : افسردگی، احساس گناه، خشم و بی پناهی و تنهايی و احساس درماندگی كه همگی أين واكنش ها، عادی و طبيعی هم هستند و بعد أز مدتی ، بر طرف مي شوند.

اما بطور كلی، اين واكنش ها با شدت و ضعف نسبيی، ٦ مرحله را برای تطابق مجدد روانی ، طی می كنند .

١ -واكنش های تنی – روانی يا psycho- somatic

همراه با نوعي از استرس هاي منفي يا ( distress). مثل سردرد ، بيخوابي، سوء هاضمه و گيجي و غيره.

٢- انكار واقعه و سرگرمي و مشغوليت ذهني با عزيز از دست رفته و باور نداشتن حادثه. مثل دست نزدن به رختخواب عزيز از دست رفته كه اين عزيز باز خواهد گشت.

٣- احساس گناه و سرزنش كردن خود و قبول اين كه در از دست دادن اين عزيز مقصر بوده است. مثلا : اگر من فلان كار را كرده بودم، اين اتفاق نمي افتاد.

٤-واكنش عصبي همراه با پرخاشگري دشمنانه نسبت به خود يا ديگري كه مي تواند منجر به تنفر و قهر و غيظ به خود و ديگري بشود كه ممكن است در ادامه به خودكشي و ديگر كشي هم منجر شود.

٥- عدم توانايی به ادامه زندگی سابق، ( شغلي- اجتماعي- رواني و…..). كه يك نوع وادادگي، درماندگي و احساس بي پناهي و احساس به آخر خط رسيدن است.

٦- قبول واقعيت و كنار آمدن با مرگ عزيز از دست رفته و بر گشت به زندگی عادی قبل از حادثه.

اين پروسه ممكن است از دو ماه تا يكسال طول بكشد.

براي تطابق با وضعيت پيش آمده، حمايت هاي آرام و قدم به قدم فاميل و دوستان و همدردی و همدلی با شخص داغديده و كمك گرفتن أز متخصصين بهداشت روانی ، وً روان شناس می توانند خيلی مؤثر باشند .

براي اطلاعات بيشتر به كتاب :

Grief Counseling and Grief Therapy

اثر. ويليام ووردن مراجعه فرماييد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»