دختران خيابان انقلاب، ويدا موحد- ششم دی‌ماه ١٣٩۶

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ويدا موحدها، نماد مبارزات ماندگار زنان در كشور ما هستند و خواهند ماند. بر سكوى دختران خيابان انقلاب روزى پرچم آزادى كشور ما به اهتزاز در خواهد آمد.

 

یزدان شهدایی

ششم دی‌ماه ۱۳۹۶، چند روز قبل از شروع اعتراضات این ماه، در تقاطع خيابان انقلاب و وصال شيرازى نگاه همه متوجه زنی شد که روسری خود را بر چوبی بسته بود و از بالای یک دکل برق آن‌را تکان می‌داد. آن زن ويدا موحد بود.

حركت ویدا موحد آغاز پويشى شد كه “دختران خيابان انقلاب “نام گرفت. دختران خيابان انقلاب به نشانه اعتراض به حجاب اجبارى در ايران٬ با حركتى نمادين روسرى خود را از سر بر می‌داشتند و بر بالاى يک بلندى به اهتزاز در مى‌آوردند. اين حركت يكى از ابتكارات جالبى بود كه دختران و زنان ايران به‌عنوان نافرمانى مدنی به كار بستند تا حجاب اجبارى را به چالش بكشند.

اين حركت را زنان ديگرى چون شاپرک شجرى‌زاده، نرگس حسينى و… ادامه دادند و فصل جديدى از مبارزات زنان ايران براى دست‌يابى به حقوق مدنى را گشودند.

كار ويدا موحد و ديگر دختران خيابان انقلاب، شبيه كارى بود كه “رزا پاراكس” زن سياهپوست آمريكايی با نشستن روى صندلى مخصوص سفيد پوستان در اتوبوس، عليه قانون تبعيض‌نژادى انجام داد و بعدها به‌عنوان ” مادر جنبش آزادى” شناخته شد.

حركت دختران خيابان انقلاب، با عكس‌العمل شديد دستگاه سركوب نظام زن ستيز اسلامى روبرو شد و حبس و ازار واذيت آنان را به‌دنبال داشت. اين نافرمانى مدنى زنان ايران اگرچه سركوب شد، ولى غوغايی برانگيخت و خواب دين سالاران را آشفته كرد. كوته‌فكران حاكميت اسلامى براى مقابله با اين حركت، برخى از سكوهاى مورد استفاده دختران خيابان انقلاب را به‌صورت سطح شيب دار درآوردند تا ايستادن روى آن ممكن نباشد!

ویدا موحد دقیقا بر سكويي ايستاد که روزی سیاستمدارن عصر رضا شاهی٬ بر بلنداى ان در هفدهم دی ماه ١٣١٤، قانون كشف حجاب را نوشتند و آزادى پوشش را براى زنان ايران ممكن ساختند.

نمی‌دانیم اکنون ویدا موحد کجا است و چه می‌کند٬ اما آتشی که او بر افروخت، پایگاه بنیادگرایی اسلامی را كه چهار دهه است تمام تلاشش را براى به زنجير كشيدن زنان ايرانى به‌كار بسته است، خاكستر خواهد كرد.

ويدا موحدها، نماد مبارزات ماندگار زنان در كشور ما هستند و خواهند ماند. بر سكوى دختران خيابان انقلاب روزى پرچم آزادى كشور ما به اهتزاز در خواهد آمد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram