تجمعات بازنشستگان، یکشنبه ۱۴ دی ۹۹، در شهرهای مختلف کشورمان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

روز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی دستکم در شانزده شهر از جمله اراک، شیراز، خرم آباد، تبریز، کرمانشاه، اهواز، قزوین، کرج، مشهد، تهران، اصفهان، بجنورد، یزد، شیراز، شوش و سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال، محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

کانال تلگرام هرانا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram