حمایت کانون مدافعان حقوق بشر از مطالبات کارگران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کارگران زحمتکش ایران در کنارتان می ایستیم

امروز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران به خاطر سیاست‌ها و فساد سیستماتیک حکومتی به مرحله‌ای رسیده که طبق امار بیش از۳۵ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اعتراضات معیشتی و مطالبه‌ی حق حیات توأم با کرامت انسانی از سوی مردم نیز، پاسخی جز کشتار، سرکوب و زندان نگرفته است. در این میان، طبقه کارگر همزمان تحت خصوصی سازی، مقررات زدایی، دستمزد زیر خط فقر، حقوق معوقه و نداشتن حق تشکل یابی مستقل توسط حکومت ایران سرکوب می گردد.

کانون مدافعان حقوق‌بشر حمایت کامل خود را از مطالبات کارگران ایران اعلام داشته و سرکوب و فشار بر کارگران را محکوم می‌نماید. تاکید می کنیم ایران با نقض اصول مصرح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به طور هدفمند و سیستماتیک مانع شکل گیری نهادهای مستقل کارگری شده و با ایجاد خانه‌ها و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت و جریان سازی‌های موازی حکومتی سعی در به انحراف کشیدن مطالبات اساسی کارگران دارد.

ما ضمن حمایت صریح از تشکل‌یابی مستقل کارگران اعلام می‌کنیم که به عنوان یک نهاد حقوق‌بشری برای دستیابی به حقوق کارگران زحمتکش، کنارشان می‌ایستیم.

کانون مدافعان حقوق بشر

نهم دی ماه ۱۳۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»