گروکشی در روابط بین‌الملل

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کره جنوبی از ترس توبیخ آمریکا، منابع ایران را بلوکه کرده و از دادنش به ایران امتناع می کند و در مقابل ایران نیز برای فشار بر کره جنوبی با پوشش مسئله زیستی اقدام به توقیف کشتی کره ای می کند.

 

سید قاسم موسوی

عنوان اصلی : از اخلاق تا گروکشی در روابط بین‌الملل

یک فروند کشتی کره جنوبی توسط ایران توقیف و علت آن مسائل زیست محیطی مطرح شد. واقعیت امر اما فراتر از استدلال های سطحی است.

ریشه مسئله به کانون بغرنج تحریم ها بر می گردد. حدود ۷ میلیارد دلار از منابع ایران در بانک های کره ای مسدود شده و به استناد تحریم های آمریکا به ایران پرداخت نمی شود. ایران تلاش زیادی کرد تا کره را قانع کند اما نه تنها کره تسلیم نشد بلکه استدلال غریبی نیز ارائه داد. کره مدعی اخذ هزینه برای نگهداری این منابع نیز شد. بدون تردید این گزاره ی غیراخلاقی و عجیب کره منبعث از پیامدهای تحریم های تحمیلی و خودخواسته علیه ایران است.

اکنون ایران با پوشش مباحث آلودگیِ زیست محیطی توسط کشتی کره ای، آنرا توقیف کرده است. طبعاً تفاسیر متعددی از این اقدام خواهد شد. بسیاری این اقدام را غیراخلاقی و غیرحرفه ای تعبیر می کنند. به نظر می رسد این اقدام را بایستی با حقوق و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی از یکسو و اقدام متناسب و متقابل کشورها از سوی دیگر سنجیده شود. در سنجش با ادعای غیرحرفه ای کره در بلوکه کردن منابع ایرانی، اقدام ایران چقدر متوازن و متناسب بوده است؟ یا به تعبیر کدام غیراخلاقی و غیرحرفه ای تر است؟

اینکه کره جنوبی منابع ایران را مسدود کند و از دادن آن امتناع کند و مهمتر اینکه صحبت از هزینه نگهداری آن بکند یا ضبط کشتی کره ای توسط ایران! این در حالیست که استدلال کره برای مسدود کردن این منابع، به استناد تحریم های آمریکایی است نه تحریم های نهادهای بین المللی!

این جاست که دمل چرکین تناقض اخلاق و منافع در روابط بین‌الملل سر باز می کند. اخلاق صرفاً پوششی برای منافع می شود. کره از ترس توبیخ آمریکا، منابع ایران را بلوکه کرده و از دادنش به ایران امتناع می کند و در مقابل ایران نیز برای فشار بر کره با پوشش مسئله زیستی اقدام به توقیف کشتی کره ای می کند.

ماهیت غیرحرفه ای بودن این مسئله با قواعد و مقررات بین المللی هویدا می شود، در صورتی که در سنجش با رفتار کره، رفتاری متقابل برآورد می شود. اگر اقدامی غیراخلاقی تلقی شود، به تناسب از درجه غیراخلاقی بودن اقدامات کره به مراتب کمتر است، به خصوص جایی که صحبت از هزینه نگهداری پولهای ایرانی کرده است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»