کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بساط انتخابات شورای اسلامی را برهم زدند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

روز دوشنبه ۲۲ دیماه جاری، طبق اعلام قبلی قرار بود انتخابات فرمایشی شورای اسلامی کار در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برگزار شود که کارگران کارخانه با درایت ‌و جسارتی بی‌نظیر مانع از برگزاری این دسیسه کارفرما ‌‌و عوامل مدیریت شدند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی روزهای گذشته اعلام کرده بودند که شورای اسلامی کار را نه تنها قبول ندارند بلکه مانع از ایجاد این تشکل که دست ساز کارفرما و دولت است می‌گردند.

بر همین اساس کارگران از ساعت ۸ صبح با تجمع در‌ محیط کارخانه مصرانه خواهان جلوگیری از برگزاری انتخابات شدند و ساعت ۹/۳۰ که مسئولین حراست قصد داشتند تا صندوق انتخابات را در محل مسجد دایر نمایند کارگران معترض مانع از این کار شدند و عوامل حراست و اداره کار را از شرکت بیرون راندند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز خواهان تشکیل تشکل مستقل خود هستند و کاملاً بر ماهیت شورای اسلامی کار به عنوان یک نهاد ضد کارگری که در خدمت منافع کارفرما و نهادهای دولتی است واقف هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز درود می‌فرستد و اعلام می‌دارد که دست عوامل کارفرما و خانه کارگر و دیگر نهادهای ضد کارگری از کار و زندگی کارگران باید کوتاه گردد و کارگران فولاد با تشکیل تشکل مستقل خود و با برگزاری مجامع عمومی مستمر برای پیگیری خواست و مطالباتشان به تصمیم جمعی خواهند رسید و برای اجرای تصمیماتشان اقدام خواهند کرد.

زنده باد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

@ettehad

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram