درگيرى جوانان جوياى كار با نيروى انتظامى در جاده اهواز- آبادان (ویدیو)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سه شنبه ۲۳ دى ماه ۱۳۹۹؛ درگیری جوانان جویای کار روستاهای اطراف شرکت نيشكر سلمان فارسی با نیروی انتظامی و حراست شرکت.

پس از مصادره زمين هاى مردم و تاسيس شركت هاى طرح جانبى نيشكر قرار بود فرزندان اين سرزمين را استخدام كنند.

گزارش شده چندين نَفَر از معترضين بازداشت و در اثر ضرب و شتم نيروى انتظامى مجروح شدند.

شركت نيشكر سلمان فارسى در ۴۰ كيلومترى جاده اهواز- آبادان واقع است.

@peykeiran12

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram