اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به احضار ۲۸ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه‌ای به «پرونده‌سازی و احضار ۲۸ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه» اعتراض کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه خود تاکید کرد که هرگونه پرونده‌سازی، تهدید و تعقیب قضایی کارگران هفت‌تپه را محکوم می‌کند و خواستار شنیده شدن فریاد دادخواهی کارگران است.

در بیانیه این سندیکا همچنین بر لزوم «خلع ید از بخش خصوصی و رسیدگی به فساد مدیریت هفت‌تپه» به عنوان خواسته‌های کارگران معترض هفت‌تپه تاکید شده است.

نزدیک به ۳۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه با شکایت کارفرمای این شرکت به دادسرای شوش احضار شدند.

کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه ۲۷ دی ماه گزارش داد که تاکنون ۲۸ نفر از کارگران هفت‌تپه مورد شکایت قرار گرفته‌اند.

این کانال با انتشار اسامی کارگران احضار شده نوشت پیامکی مبنی بر ارجاع پرونده آنها به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش به این کارگران ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، این کارگران به «اخلال در نظم و آسایش عمومی» متهم شده‌اند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram