۹۵درصد کارگران زیر خط فقر هستند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کارگران تابع قانون کار جمهوری اسلامی آرزوی تجربه یک روز بی دغدغه فکری را دارند, کارگران کشور امروز آگاه هستند و به وعده های تو خالی انتخاباتی دل نمی بندند.

 

به گزارش سایت خبری انتخاب بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفته است «۹۵درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی و زیر خط فقر زندگی می کنند.»

در گزارش روزنامه ای دیگر از داخل کشور بنام تسنیم، علی محمد عزیزی، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران از قول ایشان آمده است:  «دولت و مجلس جز شعار هیچگاه به وعده های خود در راستای خدمت به قشر کارگری جامه عمل نپوشانده اند، فاصله عمل تا شعار از زمین تا آسمان تناقض دارد، کدام وعده عملیاتی شده است، معیشت،؟؟»

عزیزی در همین گفتگو  با اشاره به اینکه قانون کار بسیار کهنه و قدیمی است گفته است: «مجلس به عنوان وکیل مردم در خانه مردم و در کمسیون های کارگری هنوز نتوانسته به این مهم سامانی بخشیده و در دستور کار قرار دهد و سالهاست اصلاح این قانون معطل مانده است. تأمین اجتماعی که سرمایه گران بهای کارگر و کارفرمایان است در همه جای دنیا توسط این دو قشر اداره می شود.»

ایشان در ادامه گفته است: «اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه تعریف شده است نتیجه عدم امضا نمایندگان کارگران در مزد ۹۸ برای ۹۹ چه شد؟کارگری که نه پشتوانه شخصی دارد و نه دولتی, چگونه می تواند مثبت فکر کند, مجبور است که از کارش بزند تا عقده‌اش صاف شود.»

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram