منابع جدید در مطالعات حقوق بشر

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نام کتاب: پناهندگی: تجدید نظر در مورد سیاست پناهندگان در جهانی در حال تغییر

نویسندگان: فلو پل کولیر( Fellow Paul Collier)، الکساندر بتس ( Alexander Betts)

انتشارات: آکسفورد، ۲۰۱۷

قرن جدید که برای ما شگفتی هایی مانند طول عمر بی سابقه، اوقات فراغت، رفاه و موفقیت در جنبه های گوناگون را به ارمغان آورده است، همچنین دارای سطح بی سابقه ای از آوارگی می باشد. ۶۵ میلیون انسان از ترس خشونت از خانه های خود گریخته اند و این در حالی است که سیستم پناهندگی فعلی برای شرایط امروز مناسب نیست.

سیستم کنونی که بر مبنای کنوانسیون پناهندگان سال ۱۹۵۱ است، پس از جنگ جهانی دوم به عنوان راهکاری برای موضوع در آن زمان ایجاد شد و پس از آن هرگز به طور جدی مورد بازنگری قرار نگرفته است. این در حالی است که تعداد پناهندگان جهانی از زمان پایان جنگ جهانی دوم در بالاترین سطح خود قرار دارد و سیستم موجود برای مقابله با آن، تنها کمی تغییر کرده است.

کتاب حاضر از ۲۸۸ صفحه تشکیل شده است و شامل سه بخش با عناوین: ‌۱- چرا یک بحران وجود دارد؟ ۲- بازاندیشی و ۳- تاریخ و بازسازی می باشد.

این کتاب استدلال می كند كه سیستم فعلی در ارائه راه حل جامعی برای مساله اساسی پناهندگان که نحوه ادغام مجدد آنان در جامعه مقصد است، ناتوان است. کشورهای غربی غذا، لباس و سرپناه را به اردوگاه های پناهندگان می رسانند، اما این مکان ها که معمولاً در مرزی دوردست قرار دارند، خود می توانند موجب بدتر شدن اوضاع شوند.

کتاب بیان می کند که متوسط مدت اقامت هر پناهجو در اردوگاه پناهندگان در سراسر جهان ۱۷ سال است. در سال های اخیر در بحران سوریه خانواده های بی شماری آواره شده اند و گزینه های نامناسبی پیش روی آن ها قرار دارد: جمع شدن در ویرانی های خطرناک شهر، پوسیدن در اردوگاه های فرسوده یا فرار از دریای مدیترانه به سوی دولت هایی که منتظر آن ها نیستند.

نویسنده معتقد است که پناهگاه باید به دنبال بازگرداندن هدف اخلاقی و وضوح سیاست پناهندگی باشد. وی به جای فرض وابستگی نامشخص، یک رویکرد انسان دوستانه را پیشنهاد داده که با یک برنامه اقتصادی جدید آغاز می شود، استقلال را بازیابی می کند و توانایی مردم را برای کمک به خود و جوامع خود، دوباره می سازد.

@ngoodvv

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»