برای تغییر نظام، صدای مردم در خیابان و غیبت آنها در پای صندوق رای تعیین‌کننده است، عمار ملکی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

انتخابات آمریکا تعیین کننده بقا یا زوال جمهوری اسلامی نیست؛ حضور ترامپ یا بایدن تاثیرگذار است، اما تعیین‌کننده نیست. برای تغییر نظام، صدای مردم در خیابان و غیبت آنها در پای صندوق رای تعیین‌کننده است.

عمار ملکی

هر کاندیدایی ببرد، نظام اسلامی برای بقایش باید با دولت آمریکا و شروطش کنار بیاید. معامله و گرفتن ضمانت بقا، از ترامپ هم ممکن است، اما بی‌آبرویی‌اش برای نظام بیشتر است. ترامپ و بایدن دنبال تغییر رفتار نظام هستند؛ اولی با چماق و دومی با هویج!

توافق با آمریکا مُسکّن اقتصاد ایران است، اما درمان سرطان آن نیست. فساد، ناکارآمدی و ماجراجویی نظام، اقتصاد ایران را ویران و بی‌ثبات کرده و تحریمهای آمریکا تاثیر ثانویه داشته است. رشد اقتصادی، نیازمند “عادی شدن” نظام سیاسی و پذیرش نظم جهانی است. ج.ا. نظامی عادی نیست!

در آمریکا هر که بر سر کار آمده، چه جمهوریخواه و چه دموکرات، ایران گرفتار تحریم بوده؛ در ایران هم چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا سر کار آمده، نظام ماجراجو و اصلاح‌ناپذیر بوده؛ رفع پایدار تحریمها نیازمند عادی ‌شدن یعنی استحاله نظام است، که پیش شرطش مرگ خامنه‌ای است.

درصورت آغاز اعتراضات دوباره در ایران، ترامپ بعید است کاری بیش از آبان ۹۸ انجام دهد؛ بایدن هم نمی‌تواند سکوت کند و اعتراضات و خواست مردم را نادیده بگیرد. در صورت رابطه بهتر بین مقامات آمریکا و اروپا، امکان فشار عملی همه‌جانبه بر ج.ا. وجود خواهد داشت.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»