تجمع اعتراضی شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا: «گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی صبح امروز (۶ بهمن ماه) مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده و نسبت به ناچیز بودن مستمری خود اعتراض کردند. همسان‌سازی مستمری نیز یکی دیگر از مطالبات این گروه است.

بازنشستگان معترض معتقدند که مستمری بازنشستگی آنها نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری بسیار ناچیز است. آنها همچنین باور دارند که ۷۶ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی جزو فقرای جامعه هستند.

معترضان همچنین به تسعیر نرخ ارز انتقاداتی وارد کردند.

بازنشستگان در بیانیه خود اعلام کردند که بررسی نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی که در دستور مجلس قرار گرفته، آثار منفی فراوانی برای آنها و خانواده‌های کارگری به همراه دارد.

بازنشستگان در این تجمع، شعار‌هایی از قبیل: “حقوق ما ریالی هزینه‌ها دلاری”، ” تا حق خود را نگیریم آرام نمی‌نشینیم”، “امنیت، معیشت حق مسلم ماست” سرمی‌دادند»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram