نمونه ای از جرثومه فساد و تبهکاری، ریا و دروغ گویی! غسال مصباح یزدی ابَربدهکار بانکی است، رضا شیرازی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دیری نخواهد پائید که این جرثومه فساد و تبهکاری، ریا و دروغ گویی از ایران ما ریشه کن خواهد شد.

 

رضا شیرازی، عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

احمد توکلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی، معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در یادداشت مشترکی، مدعی شده اند که غسال آیت الله مصباح یزدی، یک ابَربدهکار بانکی است که جنازه های روحانیون سرشناس را به خانه خود می برد و غسل می دهد!

عصر ایران می نویسد: «چندی پیش جناب آقای صدیقی روایتی را از قول یک غسّال در سیما مطرح کرد که جنجال بسیاری در کشور برانگیخت به حدی که مدتی بعد مجبور به عذرخواهی شد. پیدا کردن غسّال یاد شده با توجه به کدی که ایشان در سخنان خود داد، چندان دشوار نبود. غسّال آیت الله مصباح، همان غسال مرحوم آیت الله حق شناس است.»

در این یادداشت آمده است: «وقتی فردی در این بازار کساد ۴۰ میلیارد تومان خمس می آورد از خودش میپرسید منبع کسب او چیست.»

روحانیت تبهکار از هر سو در نگاه و بینش، در اخلاق و منش، در کردار و گفتار پلشت ترین قشری ست که هم اکنون جامعه ایران را اسیر منافع خویش ، خرافه پرستی و زورگویی و ستم کرده است . اما دیری نخواهد پائید که این جرثومه فساد و تبهکاری، ریا و دروغ گویی از ایران ما ریشه کن خواهد شد و شعار حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم تحقق خواهد یافت. استبداد مذهبی ریشه کن خواهد شد و صدالبته تمامی حوزه های علمیه از میان خواهند رفت و …

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram