فعالیت در چارچوب ملی نسبت به رقابت‌های حزبی اولویت دارد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

یزدان شهدایی، عضو شورای مدیریت گذار در گفتگو با شبکه جهانی کلمه:

وجود آقای بایدن به عنوان رییس‌جمهور منتخب آمریکا فضای جدیدی را می‌تواند ایجاد کند. پیام تبریک در وهله اول ارسال یک پیام دیپلماتیک، شادمانی و تبریک گفتن به ایشان است و در وهله دوم این است که در هر صورت آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ جهان و یکی از پیشتازان دموکراسی غرب همیشه تاثیر بزرگی در سیاست‌های کشورهای بزرگ جهان داشته است.

در یک دموکراسی متعارف اپوزیسیون‌های مختلفی وجود دارند و این به خودی خود بد نیست مشکلی که در مورد اپوزیسیون‌های مخالف جمهوری اسلامی وجود دارد این است که نتوانسته تبدیل به یک اتاق فکر مشترک و یک وحدت در عمل شود و این یک مشکل جدی است اما من فکر می‌کنم این وضعیت در حال تغییر است و همکاری‌ها به سمت بهتری پیش می‌رود.

یک اپوزیسیون باید فراتر از قالب حزبی خودش بتواند در چارچوب ملی یک نگاهی داشته باشد كه عقلانیت سیاسی را می‌طلبد یعنی ما به غیر از چارچوب احزاب خودمان یا باورهای حزبی و سیاسی خودمان یکسری وظایف ملی داریم اما اپوزیسیون ایران متاسفانه هنوز در این قالب مانده است. هنوز دوره رقابت ما نرسیده است ما باید رقابت‌های حزبی خود را موکول به یک جامعه باز سیاسی کنیم و الان به وظیفه ملی‌مان توجه کنیم که وجه مشترک ما است.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram