اظهارات فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد در دیدار امروز جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اظهارات فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد در دیدار امروز جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با ایشان در ارتباط با آخرین وضعیت آقای نوریزاد و فرزندش (علی) در زندانهای جمهوری اسلامی

امروز جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در اعتراض به یکسال و نیم زندانی بودن محمد نوریزاد با همسر وی دیدار و نسبت به ادامه حبس آقای نوریزاد و فرزندش (علی) ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی فوری آنان و دیگر زندانیان سیاسی ایران شدند.

@tabarzadi2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»