بیانیه جمعی از فعالان نشریات دانشجویی در راستای تحریم انتخابات نشریات و اعتراض به عملکرد وزارت علوم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

یکسال از ورود و شیوع کرونا به کشور و به تبع آن، تعطیلی دانشگاه می‌گذرد؛ تعطیلی‌ای که منجر به تهی شدن فضای دانشگاه از مهم‌ترین رکن آن یعنی دانشجو، شد و این، یعنی محروم شدن دانشجویان، از امکان‌های کنش‌گری و مقاومت جمعی در دانشگاه.

اقتدارگرایانی که هر فرصتی را غنیمت می‌شمارند تا بیش از پیش، دانشجویان را تحت فشار قرار دهند، طبیعی است که از این فرصت پیش آمده نیز به راحتی نگذرند و ایدهٔ “فشار حداکثری” خود را به معنای اتم کلمه به اجرا گذارند.

بر همین اساس، شاهد فشار روز افزون بر فعالان دانشجویی هستیم. روزی با تعلیق فلان تشکل دانشجونهاد، روز دیگر با توقیف نشریه‌ای پیش از چاپ و امروز با مهندسی انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم.‌ وزارت علوم اکنون پس از چند سال همدستی آشکار با نهادهای خارج از دانشگاه، در صدد میوه‌چینی است؛ میوه‌ای که حاصل چند سال تلاش و ممارست است.

بعد از بی‌نتیجه ماندن اعتراض نشریات دانشجویی به تخلفات انتخابات شورای مرکزی ناظر در خرداد ۹۸، تفسیرهای متضاد در خصوص حق رای دبیر شورای مرکزی ناظر برای تامین منافع گروهی خاص در برخی از جلسات، تغییرات غیرضروری در شیوه‌نامه اجرایی انتخابات کمیته‌های ناظر با هدف کاهش مشارکت دانشجویان، تعلیق و قلع و قمع نشریات دانشجویی در سال جاری، تخلف در روند بررسی نشریات، مانند نشریه فروغ، ضِد، میدان آزادی و….، حال شاهد مهندسی انتخابات شورای مرکزی ناظر امسال هستیم؛ انتخاباتی که با وجود تخلفات متعدد در انتخابات‌های کمیته ناظر دانشگاه‌های مختلف کشور و هم‌چنین ابطال غیرقانونی انتخابات کمیته ناظر یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور تنها به بهانه شروع اطلاع رسانی در رابطه با انتخابات آن دانشگاه در بهمن ۹۸، به شکل مجازی برگزار می‌شود که این خود بر ابهامات در خصوص سلامت انتخابات می‌افزاید.

باری، در شرایط فعلی، امکان حضور نمایندهٔ واقعی دانشجویان در این شورا، بی‌معنا و دور از تصور تلقی می‌شود. حال آنکه مدیران فعلی وزارت علوم، دستورات را از خارج از دانشگاه اخذ کرده و تنها وظیفهٔ اجرای آن‌ها را دارند و در شورای مذکور نیز پیشاپیش خط مشی ارکان مختلف حکومتی و دولتی، حاکم است و نمایندهٔ دانشجویان محکوم؛ ما نیز بر آنیم تا از حضور در این انتخابات حذر کرده و خود را ملعبهٔ دست کارگردانان این نمایش نکنیم.

🆔 @anjmotahed | دانشجویان متحد

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»