این بود داستان یک برخورد قاطع…!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

امروز با عابد اکبری حرف زدم. از تعجب شاخ درآوردم. حدس بزنید تا اینجا ماجرای شکایت از عنابستانی به خاطر سیلی به سرباز راهور به چه جای خنده داری رسیده است؟

حتی یک گزینه کمی نزدیک هم بین حدس ها وجود ندارد!

قرار شده ناجا از شکایت صرف نظر کند به شرط اینکه آقای #عنابستانی در همان مکان حاضر شود و بدون حضور رسانه‌ها و دوربین از عابد اکبری عذرخواهی کند. چند مرتبه عنابستانی سر قرار نمی‌رود. نهایتا می‌گوید برای حضور مجدد در آن مکان استخاره کردم بد آمد.

این بود داستان یک برخورد قاطع…!

اشتری

@maktubaat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»