ببینید: به پایت ای وطن نشسته ام

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نماهنگ پاسداشت یاد جان فدایان ارتش ایران با حضور «ناخدا هوشنگ صمدی» و سازهای ایرانی در کرانه های خلیج فارس به مناسبت یادواره جان فدایان کلاه سبز خرمشهر

لهجه آذری ناخدا صمدی زیبایی دو چندانی به این سرود میهنی بخشیده است.

گرانمایه را نام هوشنگ بود
تو گویی همه هوش و فرهنگ بود

@superchalesh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»