عظما جان: اگر تحریم های حداکثری، تاثیر چندانی نداشته، چرا با آمریکا به شرط رفع تحریم ها مذاکره می‌کنید؟ عبید سن خوزانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

عظما جان:اگر تحریم های حداکثری، تاثیر چندانی نداشته، چرا با آمریکا به شرط رفع تحریم ها مذاکره می‌کنید؟ آنهم با این شدت و حدت که اول باید تحریم ها برداشته شود، بعد مذاکره کنیم، شما طرف مقابل را تا این حد نادان میدانید؟ ببخشید اینها به حقه بازی ها و دروغ گوئی های شما کاملا وارد هستند.

تازه من پیشنهاد می کنم اگر مذاکره ای هم در کار باشد و قرار شود تحریم ها برداشته شود، باید به این شرط باشد که هیچ ارزی مستقیم به دست حکومت اشغالگر ایران نرسد. همین سیستم بانکهای سوئیس عالی است. یا حتا بانک جهانی یا یکی از موسسات معتبر بین المللی مثل MIF که ارزهای حاصله از صادرات شما به خارج، باید به آنجا واریز شود و از همانجا نیز به فروشندگان کالا ها توسط این نهاد ها پرداخت شود.

تجربه ثابت کرده است که هرگاه “ارز” به دست پسرحاجی میرسد، آنرا فورا صرف طالبان، داعش، انواع و اقسام توطئه ها، حماس، حشد الشعی مصرف می کند. ارزی که برای مردم ایران مصرف نشود چرا باید به جیب عظما واریز شود؟

کافیست شما اعلام کنید آنهمه ارز نقدی که اوباما به تهران فرستاد و “عظما” تمام آنرا مصادره کرد، به کجا رفت و خرج چه مصارفی شد؟ و دردی از ملت ایران را دوا کرد؟ جمعیت زیر فقر را به شصت میلیون نفر رساند؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»