Day: فوریه 16, 2021

تفاوت بین نظام (حاکمیت) و حکومت (Government)

حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار: بدفهمی‌های زیادی در زبان فارسی در برخی لغات وارداتی، به‌خصوص بین حکومت، حاکمیت، دولت، کشور و غیره وجود

بن بست استراتژیک، واقعی است

صندوق رای را حاکمیت به مضحکه تبدیل کرده است و خیزش های مدنی را نیز به خون نشانده ،این تصویری مختصر و افسرده کننده از

علی نجاتی جهت تحمل حبس احضار شد

علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی یک تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود به شعبه یک واحد