دانشمندان یا دانش بازان سیاستمدار؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مصطفی معین که پزشک است روزگاری وزیر آموزش عالی بوده. البته عجیب نیست و کدام وزیر علوم ما تخصص “مدیریت دانش” داشته که او دومی باشد؟! و البته تبعات مدیریت سیاسی این بزرگوار هنوز هم دامنگیر دانشگاه است.

آقای معین اخیرا از سر دغدغه یا شاید هم از سر بیکاری با رفقای جبهه مشارکتی موسسه ای علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به راه انداخته که از قضا خودش هم عضو هیات امناست و هم رئیس هیات مدیره. این موسسه در حوزه «آسیب های اجتماعی»و … کتاب چاپ کرده و یا سخنرانی و همایش برگزار می کند.

تا اینجای کار هم مطابق فرهنگ مدیران ایرانی خیلی عجیب نیست. نکته اینجاست که معین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم هست. همان صنف خصوصی پزشکان که سالهاست به خاطر سیطره اش بر کمیسیون بهداشت مجلس و ستاد وزارت بهداشت، سیاست های نظام سلامت را به سمت درمان محوری و پزشک سالاری برده تا منافع پزشکان پر پول تر از قبل شود.

همانها که مقاومتشان در برابر شفافیت شغلی(پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع) و مالیات دهی و.. زبانزد است. درحالیکه تعارض منافع این اصناف معدود بالادستی (پزشکان، وکلا، اتاق بازرگانی و…) خود از عوامل اصلی نابرابری و تولید آسیب های اجتماعی در ایران است.

آنها موسسات خیریه و عام المنفعه تشکیل می دهند تا آسیب های اجتماعی را شناسایی کنند و کاهش دهند و درباره گسیختگی در حاکمیت داد سخن می دهند!

حالا یکی دیگر از همان رفقای هم حزبی یعنی خانم بروجردی که از سر سیاسی کاری و بدون هیچ سابقه علمی و کاری به ریاست کتابخانه و سازمان اسناد را نصب شده دیگر رفقای حزبی را دور هم جمع کرده تا یکی از این دانش بازان سیاست باز را بزرگ بدارند.

جالب همکاران نهادی چنین ابتکاری اکثرا همان هایی هستند که جناب معین یا رئیس هیات امنای آنهاست یا عضو هیات مدیره: از انجمن آسم و آلرژی گرفته تا موسسه رحمان و… باقی هم مانند خانیکی (انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی) رفقای گرمابه و گلستان آقای معین. سخنرانان هم اکثرا رفقای حزبی.

https://t.me/maktubaat/23799

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»