نظرسنجی موسسه گمان درباره نگرش ایرانیان به رسانه‌ها

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ایرانیان برای دسترسی به اخبار و اطلاعات از کدام رسانه‌ها بیشتر استفاده می‌کنند؟
محبوبیت هر یک از رسانه‌های داخل و خارج کشور در میان ایرانیان چقدر است؟
چه میزان از ایرانیان قصد دارند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند؟

موسسه نظرسنجی «گمان» می‌خواهد با انجام یک نظرسنجی کوتاه و به شکل ناشناس، نگرش ایرانیان درباره رسانه‌ها، میزان محبوبیت آنها و تمایل به شرکت در انتخابات را اندازه‌گیری کند.

مشارکت شما در این پژوهش، ما را در دستیابی به نمونه‌ای هرچه جامع‌تر یاری می‌کند.

لطفا در نظرسنجی زیر شرکت کنید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

🔘@superchalesh

gamaan.survey.fm/media

@gamaanresearch

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»