اصلاح قانون پیشکش، این‌ها قانون خودشان را هم به طرز وحشیانه‌ای نقض می‌کنند، محمد محبی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اگر جایی دیدید یک موجودی از «اصلاح» این کثافت محض حرف می‌زند و یا به‌طور صریح و ضمنی، یک نفر را دعوت به رأی‌دادن در چارچوب این نظام (ولو به فردی در حد مارتین لوترکینگ) می‌کند، در هرزه بودن آن موجود تردیدی نداشته باشید. این وحوش حتی قانون خودشان را هم با وحشیانه‌ترین شکل ممکن زیر پا می‌گذارند!

محمد محبی

زنی به نام زهرا اسماعیلی، متهم به قتل شوهرش می‌شود، و در دادگاه به اعدام محکوم می‌شود، در روزی که قرار است اعدام شود، حکم اعدام شانزده متهم دیگر جلوی چشم او اجرا می‌شود، و او با دیدن صحنه‌های اعدام به‌خاطر سکته قلبی می‌میرد، اما جنازه او را بر دار می‌کنند! پرسش ابنحاست که، مگر اجرای حکم مجازات درباره یک مرده، موضوعیت دارد؟! این را از مفتی‌های داعش هم بپرسید، پاسخ‌شان قطعاً منفی خواهد بود. جاعش روی داعش را هم سفید کرده است.

اگر جایی دیدید یک موجودی از «اصلاح» این کثافت محض حرف می‌زند و یا به‌طور صریح و ضمنی، یک نفر را دعوت به رأی‌دادن در چارچوب این نظام (ولو به فردی در حد مارتین لوترکینگ) می‌کند، در هرزه بودن آن موجود تردیدی نداشته باشید. این وحوش حتی قانون خودشان را هم با وحشیانه‌ترین شکل ممکن زیر پا می‌گذارند!

ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی ‌دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی ‌دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.»

نه تنها اجرای درست و «بی‌تنازل» قوانین جمهوری اسلامی، که اصلاح این قوانین هم موضوعیتی ندارد. قوانین مبتنی بر شرع باید منسوخ شوند و تنها راه آن، منسوخ‌شدن کل تشکیلات جمهوری اسلامی است.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»