نگاهی كلی به روان تو در توی ما ایرانیان، اشکبوس طالبی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شاید این ویژگی روان پیچیده و چند گانه و كمپلكس شخصیت بخش بزرگی از ما ایرانیان است  كه قابل شناخت هم نیستیم . كه در فكر خودمان یك جور آدم هستیم : دمكرات و ضد تبعیض و مدرن و رو راست ولی در بیرون در رابطه با خواهر و مادرمان ، پدر متعصب و نسبت به منتقدین و مخالفین خود می شویم اسدالله لاجوردی و نسبت به دوستانمان تنگ نظر و گاهی حسود. وقتی به غرب می آییم از غربی ها ، غربی تر ولی در درون از شرقی ها شرقی تر هستیم. استاد فیزیك می شویم و در كانادا و آمریكا برای زین العابدین بیمار، آش شله زرد پخش می كنیم و در حرف مرگ بر جمهوری اسلامی می گوییم ولی سالی یكبار را برای جراحی های زیبایی به تهران و مشهد می رویم !؟ 

شاید چندان بیراه نباشد كه بگویم: ما بخش بزرگی از ایرانیها، حداقل بطور آگاهانه دو شخصیت كاملا متمایز داریم: یكی شخصیت برونی و آشكار ماست كه همه می بینند و یكی شخصیت سایه و پنهان ما كه خود می بینیم ولی دیگران نمی بینند. این دو شخصیت دوگانه و ناهمگون در بیشتر مواقع هركدام ساز خود را می زنند و اصلا هماهنگ هم نیستند. 

البته كه شخصیت سایه ریشه دارتر و قوی تر است و فرمان می راند . این است كه تفكر و رفتار ما باهم نمیخوانند و ما یاد گرفته ایم كه شخصیت سایه یا درونی خود را آفتابی نكنیم تا از ضربه دور باشد!؟ این دوگانگی و عدم هماهنگی شخصیت فردی ما  با شخصیت اجتماعی ما زمینه تضاد در تفكر و رفتار ما را سبب شده كه اضطراب ( anxiety )  ما را فراهم كرده و موجب خود تخریبی ( افسردگی)و دیگر تخریبی ( خشونت) ما شده است و شوربختانه این چرخه معیوب را نمی بینیم و از قبول واقعیت طفره می رویم و برای خود فریبی  و دیگر فریبی دلیل تراشی می كنیم. 

مهمترین  شاخصه ما، سرزنش كردن دیگران و آنها را مقصر كم كاری های خود قلمداد كردن است!؟ شاه را مقصر ، چپ ها را خاین و آخوندها را انگلیسی، ملیون را ساده و محافظه كار و طرفداران زبان مادری را تجزیه طلب و مخالفین همین نظام را جیره خوار ترامپ و پمپوو قلمداد میكنیم!؟

٤١ سال است یك گروه كوچك آخوند ( از غار در آمده) ، سرنوشت ٨٠ میلیون را بدست گرفته اند و منطقه را هم از مسیر زندگی عادی منحرف كرده اند هم ما را به بازی گرفته اند و هم اروپا را. 

جالب این كه  ما یك شاه در تبعید داریم یك رئیس جمهور مرد و یك رئیس جمهور زن و  یك نخست وزیر مقتول و یك نخست وزیر زندانی و یك شهبانوی سرگردان و دو سه تا هم دولت در تبعید و یكی دوتا هم دولت موقت و یكی دوتا هم آیت الله سبز و سكولار و دو سه تا هم حزب انقلابی مسلح و رهایی بخش داریم!؟

كاش كمی جدی می شدیم و  از شوخی دست بر می داشتیم و از دلیل تراشی  های دفاعی فرا می رفتیم  و از خودمان ، شخص خودمان شروع می كردیم  و همانطور كه هستیم باشیم تا در ٤٠ ساله دوم كمتر خشت بمالیم و كار بكنیم و نه آه و زاری و شكایت.

طبیعتا ، من هم كه این سخن های تحلیلگرانه وكلی و قشنگ را ردیف كرده ام ، مثل شما ایرانی هستم و همان كار های شما را می كنم ولی  نه ریییس جمهور هستم و نه حزب آلترناتیو برپا میكنم و نه درفكر آن هستم  كه دوتا را سه تا كنم . فقط  برشی (snap shot) از مشاهدات ٦٠ ساله ام را با شما در میان می گذارم . 

اگر اشتباه دیده ام، راهنمایی كنید.

ممنون

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»