دیکتاتور حتی رویاهایمان را دزدیده است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ساده و روشن فریب مان دادند. ولایت فقیه نابودمان کرد!

 

قفسه فروشگاه ها پر بود از روغن و شکر. چرخ های خرید پر بود از کالا و اجناس مختلف. پر بود از میوه. موز و آناناس و نارگیل را در هر چرخی می شد دید.چهره ها آرام و دور از نگرانی بود.خیابان آرام و کم ترافیک بود.

صدای گنجشک ها و پرنده ها را در خیابان ها می شد شنیده .اغلب مردم سوار دوچرخه هاشان در حرکت بودند.مدت ها بود که دیگر کسی به قیمت ها توجه نمی کرد، دیگر تغییر قیمت چندانی دبده نمی شد. دیگر کسی نمی خواست از ایران برود.کار به اندازه کافی بود.

هر کس به آسانی می توانست شغلی پیدا کند. بچه ها شاد و خندان از مدرسه بر می گشتند و کسی مجبورشان نمی کرد چیزهای عجیب و غریب از بر کنند.در اخبار هم دیگر نامی از ایران نبود.

چه لیست بلند بالای می شود از آرزوها مان بنویسیم. از آرزوهای ساده اما دور از دسترس ایرانیان.از آرامش و دوستی. همه آنچه را که بر باد دادند.از آرزوهای ساده ملتی که تا به خرید و تهیه بی دردسر روغن و شکر تنزل پیدا کرده است.

اینقدر زندگی و منافع ملتی را صرف توهمات مالیخولیایی کردند که اینک وضع و حال یکسال قبل مان آرزوست. کافی ست حتی تیتر روزنامه ها را بخوانیم و ببینیم چقدر بدبخت شده ایم. چقدر در این غارت شریکیم؟!

زندگی مان را ببین!

ساده و روشن فریب مان دادند. ولایت فقیه نابودمان کرد!

http://alllinks.blogfa.com/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram