ادامه مقابله با نهادهای خیریه مردمی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بعد از انحلال جمعیت امام علی (ع)؛ وزارت کشور دولت روحانی از فعالیت‌ «موسسه خیریه‌ معلولین باور سبز» هم جلوگیری کرد. در توئیت و فیلمی که در صفحه «کمپین معلولان» منتشر شده آمده است که وزارت کشور از فعالیت‌ این خیریه‌ به بهانه «سیاه‌نمایی» از طریق «رسانه‌ای نمودن فعالیت‌هایش» جلوگیری کرده است./دیده بان ایران»

جمهوری اسلامی با کمک نهادهای خیریه مردمی به نیازمندان مقابله می کند با عنوان اینکه این کارها سیاه نمائی کارنامه حکومت است، یعنی فقر و محرومیت را در کشور گسترش داده اند و به کسی هم که توانائی کمک به محرومین را دارد اجازه این کار را نمی دهند! این سطح از عداوت و دشمنی با مردم را از نیروی اشغالگر خارجی هم نمی توان مشاهده کرد.

مؤسسه خیریه «باور سبز» با هدف ارائه خدمات به معلولان با همکاری تعدادی از معلولان مهاجر افغانستانی در سال ۹۲ در مشهد تأسیس شد و تاکنون به حدود ۸۰۰ فرد دارای معلولیت بدون تبعیض ملیتی به خدمات آموزشی، ورزشی، مددکاری، فیزیوتراپی و اشتغال ارائه می‌کرد.

https://t.me/shirinebadiofficial

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»