اعتراض‌های خیابانی می‌تواند نظام را سرنگون کند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ را باید نقاط عطف در تاریخ اعتراض‌های خیابانی در جمهوری اسلامی دانست؛ دستگاه حاکمه ایران هر چند آن اعتراض‌ها را به طور خونبار سرکوب کرد اما از تکرار آن به شدت واهمه دارد. در این مدت اتاق‌های فکر و مراکز مطالعاتی جمهوری اسلامی نیز توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار آن اعتراض‌ها به مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده‌اند. مروری بر یکی از تازه‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه:

ناآرامی‌های پراکنده در سراوان و چند شهر دیگر استان سیستان و بلوچستان به دست نیرو‌های امنیتی سرکوب شد.

برای بسیاری این پرسش مطرح شده که چرا با وجود سه روز ناآرامی در این استان محروم و موج گسترده خبررسانی درباره وقایع آن، سایر نقاط ایران کم‌وبیش بی‌اعتنا از کنار آن گذشت و در اعتراض به این سرکوب و همچنین در اعتراض به گرانی افسار گسیخته مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ به خیابان‌ها نیامد. برخی علت این سکوت خیابانی را «محلی» بودن دامنه اعتراض‌ها دانسته‌اند؛ برخی نیز گفته‌اند مردم پس از سرکوب خونبار آبان ۹۸ دیگر حاضر نیستند وارد اعتراض‌های خیابانی شوند. «بی‌تفاوتی» و «بی‌اطلاعی» مردم هم از دیگر استدلال‌های مطرح‌شده در این باره است.

اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ را باید نقاط عطف در تاریخ اعتراض‌های خیابانی در جمهوری اسلامی دانست؛ وقایعی که با سرکوب خونبار همراه بود و روحانیون حاکم بر ایران از تکرار آن به شدت واهمه دارند.

اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ را باید نقاط عطف در تاریخ اعتراض‌های خیابانی در جمهوری اسلامی دانست؛ وقایعی که با سرکوب خونبار همراه بود و روحانیون حاکم بر ایران از تکرار آن به شدت واهمه دارند.

همین نگرانی و واهمه ترس است که جمهوری اسلامی تمام ابزار‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی خود را به کار گرفته تا مانع از تکرار وقایعی مشابه شود و هر تجمع و حرکتی را که تصور می‌کند ممکن است منجر به خیزش عمومی شود در نطفه خفه می‌کند.

اتاق‌های فکر و مراکز مطالعاتی جمهوری اسلامی نیز طی این مدت متون و پژوهش‌های قابل توجهی در چرایی وقوع رویدادهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ منتشر کرده‌اند و برای جلوگیری از تکرار آنها نیز راهکار‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی داده‌اند.

برگرفته از ایران وایر

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»