حکومتی که حتی اجازه دورهم جمع شدن را به پیروان سایر ادیان نمی دهد!!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری، پنج شهروند بهائی اهل بندرعباس، امروز جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. این افراد به همراه سه شهروند بهائی دیگر در مجموع به ۱۴ سال حبس محکوم شده اند، و به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و…محکوم شدند./هرانا»

روز گذشته در همسایگی ایران، روز ششم مارس را به مناسبت دیدار دو رهبری دینی معتقد به صلح و آشتی «روز ملی مدارا و همزیستی» اعلام کردند، و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در ایران علاوه بر زندانی کردن پیروان سایر ادیان و مذاهب، آنها را محکوم می کند به اینکه «حق شرکت در ضیافت ها و گردهمایی هم کیشان خود را ندارند»!

آنها که از انتخاب نجف و سیستانی به عنوان نماینده شیعیان برای گفتگو، توسط پاپ خشمگین و ناراحت شدند، باید بدانند پاپ هرگز نمی توانست به کشوری سفر کند که حاکمانشان به نام مذهب و دین، حتی اجازه دورهم جمع شدن را به پیروان سایر ادیان نمی دهند!

https://t.me/shirinebadiofficial

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»