معنای هشت مارس از نگاه ما

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

كار گروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار به مناسبت هشتم مارس و روز جهانی زن اين سئوال كه “هشت مارس براى شما چه معنايي دارد؟” را با برخی چهره های سیاسی و حقوق بشری مطرح کرده است. این دوستان به این سوال پاسخ دادند: شیوا محبوبی، پوران ناظمی، ناهید بهمنی، حسن شریعتمداری، احمد رأفت، پریسا پوینده، مهرانگیز کار، گلاله شرفکندی، محمود تجلی مهر، محسن سازگارا، عفت گوهری و شاپرک شجری زاده.
مجموعه اظهار نطرات اين افراد را در فيلمى كه توسط كار گروه زنان شوراى گذار تهيه شده، مشاهده مى كنيد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram