کنار هم به استقبال نوروز می‌رویم…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در آستانه‌ی سال نو با همراهی فرزندان خانه ایرانی دروازه‌غار، نوروز، این شروع دوباره را جشن می‌گیریم. جشن سال نو در خانه ایرانی دروازه‌غار بهانه‌ای است تا فرزندان این خانه گرد هم آیند و در کنار بازی، سرگرمی و آشنایی با آیین نوروز، پیک نوروزی دریافت نمایند.

تدارک این جشن، با همراهی و همیاری نوجوانان صورت گرفت تا در بهار شادی کودکان، شکوفه‌ی امید جوانه زند.

🆔@Imamalisociety

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram