سال سقوط آزادی و سواستفاده دولت ها از کرونا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

خانه آزادی:بیماری همه گیر COVID 19 به بحران دموکراسی در سراسر جهان دامن زده است. از زمان شیوع ویروس کرونا، وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ۸۰ کشور بدتر شده است. دولت ها با سو استفاده از قدرت خود، منتقدان را خاموش می کنند.با این بهانه و تضعیف یا بستن نهادهای مهم، حتی سیستم های مورد نیاز برای محافظت از بهداشت عمومی را نیز تضعیف کرده اند.

این نتیجه گیری تحقیقات جدید Freedom House در مورد تأثیر COVID 19 بر دموکراسی و حقوق بشر است که با مشارکت شرکت تحقیق GQR تهیه شده است. بر اساس نظرسنجی از ۳۹۸ روزنامه نگار، کارگر جامعه مدنی، فعالان و سایر کارشناسان و همچنین تحقیق در مورد ۱۹۲ کشور توسط شبکه جهانی تحلیلگران خانه آزادی فراهم شده است. این گزارش برای اولین بار و با دقت شرایط دموکراسی در طی دوران همه گیری را بررسی می کند.

این تحقیق این فرضیه که بیماری همه گیر COVID 19،  سال سقوط آزادی ست را تایید می کند. همچنین بدتر شدن و تشدید ۱۴ ساله  بدتر شدن دموکراسی را نیز تایید می کند. نه تنها دموکراسی در ۸۰ کشور تضعیف شده است، به ویژه وضعیت دموکراسی های در کشورهای در حال مبارزه و سرکوبگر بدتر شده است . به عبارت دیگر، محیط هایی که پیشتر نیز از سابقه چنین سو استفاده هایی از قدرت  را داشته اند حال و روز بدتری دارند و بیشترین آسیب را دیده اند. این یافته ها وسعت و عمق حمله به دموکراسی را نشان می دهد. همانطور که یکی از فعالان در کامبوج اظهار داشت، “دولت ویروس کرونا را به عنوان فرصتی برای تخریب فضای دموکراتیک مورد استفاده قرار می دهد.”

تجربه سریلانکا روند جهانی روند این امر را نشان می دهد. دولت نخست وزیر ماهیندا راجاپاکسا در شش ماه گذشته با تسریع اجرای دستورالعمل های بهداشتی مربوط به کرونا ،مانع انتشار هر نوع گزارش مستقل و سخنرانی نامطلوب شده است.با این بهانه دستور دستگیری هر کسی که دستورهای رسمی مربوط به ویروس کرونا را رعایت نکند داده می شود . درخواست انتخابات زودهنگام داده شد، اما با شیوع کرونا این امر به تعویق افتاد و….

منبع و ادامه:freedomhouse

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»