“حتی کسانی که رهبر را قبول ندارند”، حسین باستانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ترجمه ساده اش می شد اینکه غیرخودی های نظام باید رای بدهند، اما طبیعتا قرار نیست به کسی که دوست دارند رای بدهند.

 

حسین باستانی

آیت الله خامنه ای امروز اول فروردین ۱۴۰۰ در مورد انتخابات گفت: “همه، حتی کسانی که ممکن است رهبری را نیز قبول نداشته باشند، ایران قوی را به‌عنوان راه مقابله با دشمنی‌ها قبول دارند که یکی از راه‌های مهم قوی شدن ایران، مشارکت در انتخابات است.”

آقای خامنه ای ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، با درخواست از مردم برای شرکت در انتخابات قبلی همین جمله را با اندکی تفاوت تکرار کرده بود: “ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق رأی بیاید.”

رهبر ۱۹ دی ۱۳۹۴ هم در آستانه انتخابات مجلس گفته بود: “حتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد.”

البته در فقره سال ۱۳۹۴، روایت “ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد” بعضی از تحلیلگران را هیجان زده کرد که انگار تصور داشتند تغییری در رویه نظام ایجاد شده. ولی آقای خامنه ای، به سرعت این سوء تفاهم را تصحیح کرد.

او در سخنرانی دیگری در ۳۰ دی ۹۴، با اشاره به اظهارات قبلی که حتی کسانی هم که با نظام مساله دارند در انتخابات شرکت کنند تذکر داد: “این سخن به معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند.”

ترجمه ساده اش می شد اینکه غیرخودی های نظام باید رای بدهند، اما طبیعتا قرار نیست به کسی که دوست دارند رای بدهند.

@HosseinBastaniChannel

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»