آتلانتیک: ایران کشوری که تنها در بی ثباتی رشد می کند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آتلانتیک:جمهوری اسلامی به آمریکا به عنوان دشمن نیاز دارد. اما ایالات متحده برای پیروزی در یک جنگ سرد نیاز به یک استراتژی دارد. جو بایدن حتی پیش از آنکه رئیس جمهور شود ،دهه ها به دنبال آشتی در خاورمیانه بود. در دوره دوم ریاست وی به عنوان معاون رئیس جمهور، ناامیدی وی از ملت ها و جناح های متخاصم قابل لمس بود. وی در سال ۲۰۱۴ به نیویورکر گفت: علیرغم صدها ساعتی که من و دیگران با هر یک از رهبران خاورمیانه سپری کردیم، آنها به یک سوال اساسی پاسخ ندادند: اینکه آنها چگونه در چنین جهنمی می خواهند زندگی مشترکی با هم داشته باشند .اما ما اتحاد و انسجام می خواهیم و به این امر بیش از آنچه آنها می خواهند نیاز داریم.

امروز بایدن  به عنوان مسئول ریاست جمهوری در حال بازسازی وحدت و انسجام در آمریکا است، اما بحران های خاورمیانه به طور جدی او را به خود مشغول می کند. مهمترین این گرفتاریها رژیم ایران است . ایران از یک سو مشتاق به پایان تحریم هاست ، اما  از سوی دیگر خویش را متعهد به حفظ و ادامه  جنگ سرد خود با ایالات متحده  که از زمان جیمی کارتر شروع شده است، می داند….

منبع و ادامه:آتلانتیک

سایت آزاد ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»