نتایج قرارداد کامبوج با چین، یعقوب قاسمی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کشور «کامبوج» حدود دو دهه پیش با «چین» قرارداد امضا کرد.نتایج آن:

١- بیش از یک میلیون کارگر چینی در کامبوج مشغول بکار شدند و مردم کامبوج تنها کارهایی چون خودفروشی و قاچاق مواد مخدر به چینی ها را انجام می دادند. مافیای چین اجازه نمی دهد که غیر از چینی کسی در کارگاهش کار کند…

‏۲- منابع جنگلی کامبوج بطور کامل پایان یافت

٣- جزایر کامبوج به تفریحگاه برای چین تبدیل شد و هیچ شهروند کامبوجی بدون مجوز چین نمی تواند به این جزایر تفریحی سفر کند

ماهیگیران کامبوجی همگی ورشکست شدند، چون توانایی رقابت با کشتی های جاروب کننده چینی (روش ماهیگیری ترال) را نداشتند

‏و پس از آن هم دریای منطقه همانند صحرایی بی آب و علف خالی از هر موجودی شد

۴- بدلیل بدهی سنگین دولت کامبوج ، آنها مجبور شدند این قرارداد را تمدید نمایند و این به معنای پایان حاکمیت کامبوج بر منابع خود است

۵- چین نه تنها به فقر فزاینده در کامبوج اعتنایی نکرد بلکه ‏بازار تجارت کودکان و دختران کامبوجی به چین آنچنان گرم است که دختران کوچک تن فروش کامبوجی در هر گوشه پکن و شانگهای در حال معامله شدن هست.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»