سال ۱۴۰۰ سال گذر از موانع اصلی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۱ فروردین ۱۴۰۰، زندانیان سیاسی آرش صادقی، سهیل عربی و ابوالقاسم فولادوند با ارسال نامه ای از زندان رجایی شهر با مردم ایران همصدا شده و همه براندازان و آزادیخواهان را به اتحاد برای گذار از مانع اصلی دعوت کردند.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن بدست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده است از این قرار است:

سال گذر از مانع اصلی؛
مانع اصلی در میهن مان ایران تئوکراسی، دیکتاتوری، و غارتگری نظام حاکم است. این حاکمیت استبدادی خود را زیر نقاب جمهوریت و اسلامیت، پنهان کرده است.
مانع اصلی در ایران همانا رژیم جور و جهل ولایت فقیه است که سد راه آزادی، برابری، دمکراسی، توزیع عادلانه ثروتها، رفاه، تولید، پیشرفت و باعث ایجاد بحران و گرفتاری برای کارگران، بازنشستگان ،بانوان و….تمام مردم شده است.
صدای مردم در قیام آبان ۹۸ با فریاد بلند «نه این طرف نه آن طرف – نابود باد بیت و سلطنت» توسط جهانیان شنیده شده است. “نه بد میخوام – نه بدتری – نه سلطنت – نه رهبری” و “نه شاه می خوایم نه ملا»”از دیگر شعارهای مردم ایران بود.
این شعارها و خواسته ها هنوز در گوش مان می پیچد و بارها مخالفت مان را با دیکتاتوری و استبداد و میل مان به آزادی و براندازی اصل دیکتاتوری که نامش نظام ولایت فقیه است و برقراری یک جمهوری دموکراتیک براساس نهادها و ارگان های مردم سالار که باعث برقراری عدل و برابری شود، اعلام کرده ایم.
مقصود از نوشتن این بیانیه اعلام همراهی با مردم مبارز و آزادی خواه در سراسر این سرزمین پهناور از آغاز سال ۱۴۰۰ و دعوت برای اتحاد همه براندازان و آزادیخواهان در راه گذار از مانع اصلی یعنی براندازی نظام ضدبشر و ضدهستی ولایت فقیه و سپس بازسازی خانه و میهنمان است.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»