نگرانیها و بی اعتمادی مردم ایران نسبت به پیمان همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین، مرتضی ملک

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

چین صدها میلیارد اعتبار مالی برای، ساخت بنادر، پلها و سدها در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده است اما تا کنون شناخته ‌نبود که شرایط این اعتبارها که عمدتا زیر کنترل بانک توسعه دولتی چین قرار دارد ، چه ‌بوده است.

 

مرتضی ملک
درست در همین روزها که مسأله پیمان همکاری راهبردی چین با جمهوری اسلامی به مهمترین موضوع نگرانی بخشهای بزرگی از مردم و گروه های سیاسی تبدیل شده ، و اغلب نگرانی ها هم ناشی از بی اعتمادی به هر دو طرف پیمان است، که از گفتار و کردارشان و سوابقشان بخوبی پیداست که دارند چیزهایی را از چشم مردم پنهان می کنند و داستان قرار داد از همه جهت مبهم و شک برانگیز است، مجله اشپیگل آنلاین به تاریخ ۳۱ ماه مارس خبر از یک پژوهش میدهد که در تایید حقانیت این نگرانیها و بی اعتمادی های مردم ایران است. این پژوهش نشان میدهد که این تنها مردم ایران نیستند که به طرف چینی اعتمادی ندارند و در پشت این قرار دادها نگران خطر نوع تازه ای از وابستگی و دخالت دیگران در سرنوشت کشورشان هستند بلکه این دلشوره و تردید در نوع قرار دادها و پنهان بودن و عدم شفافیت شان یک معضل جهانی است.
اشپیگل می نویسد که یک تیم پژوهشی از دانشگاهها و اندیشکده های امریکایی به همراه «بنیاد اقتصاد جهانی» کیل آلمان برای اولین بار متن کامل حدود صد قرار داد اقتصادی را از راه نفوذ به اسناد بانکها، آرشیو پارلمانها و وزارتخانه های مالی کشف کرده اند. نتیجه این جستجوها و کار سیستماتیک روی قراردادها نشان داده است که شرایط اعتبارات خارجی چین به کشورهای دیگر بدتر از هر کشور اعتبار دهنده است. در غالب این قرار دادها اعمال نفوذ در سیاستهای داخلی و خارجی کشور اعتبار گیرنده کاملا آشکار است.
نکته مهمی که این تیم تحقیق روی ان دست می گذارد همانا سری بودن و عدم شفافیت قرار دادها و پیمانهاست. برغم اینکه گفته می شود چین مقررات جهانی پیمان نامه ها را که در آخرین نشست گروه بیست کشور عمده اقتصادی در شهر هامبورگ را پذیرفته اما عملا به انها پایبند نبوده است. یک شرط موکد و قاطع چین در عقد این قرار دادها پنهان نگاه داشتن شرایط ان است. و تحقیقات نشان می دهد که اجزای این قرار دادها وقتی افشا می شود که یک رسوای بزرگ به بار آمده باشد.
چین صدها میلیارد اعتبار مالی برای، ساخت بنادر، پلها و سدها در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده است اما تا کنون شناخته ‌نبود که شرایط این اعتبارها که عمدتا زیر کنترل بانک توسعه دولتی چین قرار دارد، چه ‌بوده است. بانک توسعه دولتی چین در حال حاضر عمده ترین طلبکار سیاره زمین است.تنها به کشورهای درحال توسعه چهارصد میلیارد دلار وام داده است. این کمکها بعضا برای کمک به زیرساختهای اقتصادی بکار میرود. و فرم پرداخت بهره سرمایه گذاری با فرم های مدرن متفاوت است. کشورهای بسیاری در آسیا، افریقا و امریکای لاتین درشمار این سرمایه‌گذاری های تحت کنترل چین هستند.
مطالعه این پژوهش برای آگاهی بیشتر فعالان سیاسی و مدنی و مردم ایران میتواند مفید باشد.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»