«ما دیگه رای نمی‌دیم» (نگاهی به تجمعات جدید بازنشستگان تامین اجتماعی)، گفت‌وگو با ستار رحمانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کارگران بازنشسته، مقابل اداره‌های تامین اجتماعی شهرهای مختلف ایران تجمع کرده و شعار می‌دهند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. این شهروندان همچنین خواستار رساندن میزان مستمری‌ها به خط فقر و همسان‌سازی دستمزدها شده‌اند. ایلنا گزارش داده است که مستمری‌بگیران تامین اجتماعی خواستار «اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی» و «افزایش ۳۹ درصدی پایه مستمری‌ها» هستند. بازنشستگان می‌گویند مجموع دریافتی آنان حتی پاسخ نیازهای یک هفته معیشت‌‌شان را هم نمی‌دهد.

پاکدست دیدگاه

@iranintltv

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»