اندیشه و نظر - مطالب بیشتر

از سال شوم ۲۰۲۰ به سال بیم و امید ۲۰۲۱، فریدون خاوند

با آغاز موج تازه تزریق واکسن‌های ضد کرونا در بخش بزرگی از جهان، امید به خروج از تونل تاریک و دراز بحران‌های دو قلوی…..

اقتصاد چگونه گروگان سیاست شد؟ محسن جلال پور

ظرفیت‌های کشور تحت کنترل گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته که حتی دیپلماسی و سیاست داخلی را در کنترل خود گرفته‌اند.   محسن جلال پور این…..

نقش پایگاه اجتماعی در رابطه با جنبش های اجتماعی، سروش آزادی

نیروهای سیاسی دلایل متعددی برای تبیین شیوه تحقق مطالبات جنبش های اجتماعی و نحوه گذار از جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند. و اکثر تحلیلگران پذیرفته‌اند…..

با مرگ عزيزان در رابطه با کرونا یا کوید ۱۹ چطور كنار بياييم؟ اشکبوس طالبی

متاسفانه، كرونا خيلی ها را عزا دار و مغموم و ماتم زده كرده است. با مرگ عزیزان چطور كنار بياييم؟   اشكبوس طالبی –…..

چقدر قانون اساسی مان را میشناسیم؟ اکبر دانش سرارودی

قانون اساسی از نگاهی دیگر قانون اساسی ما از ابتدا با نگاه تأمین منافع ملّی و تمرکز بر امور کشورمان تنظیم نشده و از…..

یلدای ما و آن میوه شگفت، مزدک بامدادان

در چنین شبی ما ایرانیان پایان شبی دراز و دررسیدن زایچه نور و روشنی را چشم در راه می‌نشینیم، همچون نیاکان مهرپرورمان، همان هفت‌هزارسالگانِ…..

تزهایی درباره ایران، سید جواد طباطبایی

آنچه در زیر میآورم تزهایی موقتی درباره ایران و مردم آن است. اعتبار این تزها، با تکیه بر پژوهشهایی که تا کنون توانسته‌ام انجام…..

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ قوانین مذهبی، مهمترین بازدارنده گسترش حقوق بشر، شکوه میرزادگی

تا وقتی ما نپذیریم که قوانین مذهبی بزرگترین نقض کننده حقوق بشر است، هیچوقت نمی توانیم آن را از حکومت و سیاست و آموزش…..

فعالیت داوطلبانه، فرصت یا تهدید

جمعیت امام علی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های داوطلب‌پذیر در سطح ملی و بین‌المللی، توانسته در میان داوطلبان احساس تعلق بالایی ایجاد نماید……

فروپاشی ایرانشهر ساسانی و طاعون، امیرحسین گنج‌بخش

در چند ده اخیر با کمک علم ژنتیک، هوا شناسی و زمین شناسی تحقیقات گسترده‌ای در مورد قبض ‏و بسط پندمیک‌ها در حوزهٔ سیاست…..

رسالت جمهوری اسلامی، فلاکت مردم؛ احد قربانی دهناری

گذار از جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست روحانیون شیعه و پادوهای آنها از جان مال مردم ایران و امنیت کشورهای همسایه و جهان،…..

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؟ سیروس فیروزیان

ما نباید در جغرافیای سیاسی کوچک خودمان بمانیم. استعداد و انرژی برای کار و رشد و توسعه در جای جای حوزه تمدنی ما گسترده…..

ویژگی های حکومت های ایدئولوژیک چیست؟ یدالله کریمی پور

سیستم های حکومتی مبتنی بر یک ایدئولوژی مانند مارکسیسم- لنینیسم، بنیادگرایی (طالبان)، نازیسم، فاشیسم و… دارای ویژگی های جالب توجه و مشترکی هستند.‌نگاهی کوتاه…..

شریعت اسلامی، حقوق اساسی و حقوق بشر، احد قربانی دهناری

برای بازنمودن ناهمسانی و ناسازگاری احکام شرعی اسلامی و قوانین وضعی جدید، باید نگاهی بیاندازیم به احکام شرعی اسلامی، حقوق اساسی حکومت قانون‌سالار و…..

جمهوری در عمل، مبارزه با جدایی خواهی، سخنرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه؛ ترجمه علی حسین نژاد

سایت کاخ الیزه – 2 اکتبر 2020 جمهوری در عمل، مبارزه با جدایی خواهی La République en actes la lutte contre les séparatismes سخنرانی…..

جنگ فرانسه و اروپا با «تروریسم اسلامی»؛ علی حسین نژاد

نگاهی به اظهارات مکرون در مورد اسلام و رفتار مسلمانان و حملات برخی رهبران مسلمان بر او و ترورهای اخیر در فرانسه و اروپا…..

افسانه‌ی آزادی؛ یووال نوح هراری

آیا دانشوران باید همیشه حقیقت را بیان کنند، حتی اگر این کار به ضرر همسازی اجتماعی باشد؟ آیا باید دروغ را افشا کرد، حتی…..

آخرین مطالب

اندیشه و نظر - مطالب بیشتر

از سال شوم ۲۰۲۰ به سال بیم و امید ۲۰۲۱، فریدون خاوند

با آغاز موج تازه تزریق واکسن‌های ضد کرونا در بخش بزرگی از جهان، امید به خروج از تونل تاریک و دراز بحران‌های دو قلوی…..

اقتصاد چگونه گروگان سیاست شد؟ محسن جلال پور

ظرفیت‌های کشور تحت کنترل گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته که حتی دیپلماسی و سیاست داخلی را در کنترل خود گرفته‌اند.   محسن جلال پور این…..

نقش پایگاه اجتماعی در رابطه با جنبش های اجتماعی، سروش آزادی

نیروهای سیاسی دلایل متعددی برای تبیین شیوه تحقق مطالبات جنبش های اجتماعی و نحوه گذار از جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند. و اکثر تحلیلگران پذیرفته‌اند…..

با مرگ عزيزان در رابطه با کرونا یا کوید ۱۹ چطور كنار بياييم؟ اشکبوس طالبی

متاسفانه، كرونا خيلی ها را عزا دار و مغموم و ماتم زده كرده است. با مرگ عزیزان چطور كنار بياييم؟   اشكبوس طالبی –…..

چقدر قانون اساسی مان را میشناسیم؟ اکبر دانش سرارودی

قانون اساسی از نگاهی دیگر قانون اساسی ما از ابتدا با نگاه تأمین منافع ملّی و تمرکز بر امور کشورمان تنظیم نشده و از…..

یلدای ما و آن میوه شگفت، مزدک بامدادان

در چنین شبی ما ایرانیان پایان شبی دراز و دررسیدن زایچه نور و روشنی را چشم در راه می‌نشینیم، همچون نیاکان مهرپرورمان، همان هفت‌هزارسالگانِ…..

تزهایی درباره ایران، سید جواد طباطبایی

آنچه در زیر میآورم تزهایی موقتی درباره ایران و مردم آن است. اعتبار این تزها، با تکیه بر پژوهشهایی که تا کنون توانسته‌ام انجام…..

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؛ قوانین مذهبی، مهمترین بازدارنده گسترش حقوق بشر، شکوه میرزادگی

تا وقتی ما نپذیریم که قوانین مذهبی بزرگترین نقض کننده حقوق بشر است، هیچوقت نمی توانیم آن را از حکومت و سیاست و آموزش…..

فعالیت داوطلبانه، فرصت یا تهدید

جمعیت امام علی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های داوطلب‌پذیر در سطح ملی و بین‌المللی، توانسته در میان داوطلبان احساس تعلق بالایی ایجاد نماید……

فروپاشی ایرانشهر ساسانی و طاعون، امیرحسین گنج‌بخش

در چند ده اخیر با کمک علم ژنتیک، هوا شناسی و زمین شناسی تحقیقات گسترده‌ای در مورد قبض ‏و بسط پندمیک‌ها در حوزهٔ سیاست…..

رسالت جمهوری اسلامی، فلاکت مردم؛ احد قربانی دهناری

گذار از جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست روحانیون شیعه و پادوهای آنها از جان مال مردم ایران و امنیت کشورهای همسایه و جهان،…..

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم؟ سیروس فیروزیان

ما نباید در جغرافیای سیاسی کوچک خودمان بمانیم. استعداد و انرژی برای کار و رشد و توسعه در جای جای حوزه تمدنی ما گسترده…..

ویژگی های حکومت های ایدئولوژیک چیست؟ یدالله کریمی پور

سیستم های حکومتی مبتنی بر یک ایدئولوژی مانند مارکسیسم- لنینیسم، بنیادگرایی (طالبان)، نازیسم، فاشیسم و… دارای ویژگی های جالب توجه و مشترکی هستند.‌نگاهی کوتاه…..

شریعت اسلامی، حقوق اساسی و حقوق بشر، احد قربانی دهناری

برای بازنمودن ناهمسانی و ناسازگاری احکام شرعی اسلامی و قوانین وضعی جدید، باید نگاهی بیاندازیم به احکام شرعی اسلامی، حقوق اساسی حکومت قانون‌سالار و…..

جمهوری در عمل، مبارزه با جدایی خواهی، سخنرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه؛ ترجمه علی حسین نژاد

سایت کاخ الیزه – 2 اکتبر 2020 جمهوری در عمل، مبارزه با جدایی خواهی La République en actes la lutte contre les séparatismes سخنرانی…..

جنگ فرانسه و اروپا با «تروریسم اسلامی»؛ علی حسین نژاد

نگاهی به اظهارات مکرون در مورد اسلام و رفتار مسلمانان و حملات برخی رهبران مسلمان بر او و ترورهای اخیر در فرانسه و اروپا…..

افسانه‌ی آزادی؛ یووال نوح هراری

آیا دانشوران باید همیشه حقیقت را بیان کنند، حتی اگر این کار به ضرر همسازی اجتماعی باشد؟ آیا باید دروغ را افشا کرد، حتی…..

آخرین مطالب