فرصت به اپوزیسیون ملی برای گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تحریم جامع مالی ایران

حمید آصفی

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹

تحریم ۱۸ بانک ایرانی راه تنفس مبادلات داخلی با محیط مالی بین المللی را سد کرد.

نتیجه فوری این تحریم ها، سقوط ارزش ریال و وقوع جهش تورمی تازه در کشور است.

این تحریم ها بخش کشاورزی ایران را به سرعت دستخوش تورم و کمبود عرضه خواهند کرد و حاکمیت را وادار به بازگشت سیستم کوپن خواهد کرد.

صنعت نیز تا یکسال آینده اثرات عدم امکان ترمیم و جبران استهلاک را تجربه خواهد کرد.

اگر ترامپ مجددا به ریاست جمهوری برسد ،علاوه بر شدت یافتن ریزش ارزش ریال، افسار تورم از هم خواهد گسیخت و تورم ۳ رقمی در همه بخش های اقتصاد محسوس و ملموس خواهد شد.

جمهوری اسلامی از هم اکنون رشته سیاست خارجی اش را بر پایه آمدن جو بایدن استوار کرده است و برای ترامپ دور دوم برنامه جدی ندارد!

از همین نویسنده و در همین زمینه: ایران در ابر بحران ها

 

تحریم های بانکی دشواری های رهبری ملی را افزایش خواهد داد و همه بخش های اپوزیسیون ملی راهی جز اتحاد و گذار برای نجات ایران و حتی بقای حاکمیت سرزمینی ایران نخواهد داشت.

اپوزیسیون ملی ایران باید شرایط پس از جنگ جهانی دوم را که منجر به سلب داشتن ارتش ملی از برخی دولت های مهاجم شد(آلمان و ژاپن) و تجزیه سرزمینی را در بر داشت،مورد توجه قرار دهند.

رویکرد جمهوری اسلامی تنها بن بست سیاسی در داخل را به همراه ندارد. مواجهه امنیتی با قدرت های بین المللی اکنون بقای چارچوب سرزمینی، ساختار های مبادلاتی و احتمالا ساختارهای دفاعی کشور درآینده با خطر جدی روبرو کرده است.(سرنوشت آلمان و ژاپن که در بعد از جنگ جهانی دوم فاقد ارتش شدند)

در این شرایط همه بخش های اپوزیسیون ملی برای نجات ایران باید با شفافیت راه گذار و اتحاد را برگزیند وبی شک تنش جمهوری اسلامی با امریکا و غرب، پایان مسیر احتمال تحول ساختاری در ایران خواهد بود!

اینک بیش از هر زمان دیگری الزام، ایجاب و زمینه تشکیل شورای رهبری مخالفان باید فراهم شود و اگر نیروهای ملی این شرایط را درک نکنند، موقعیت سیاست ورزی ملی را از دست خواهند داد و کشور را در دستان خشونت رها خواهند کرد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»