شورا، گذاری ناگزیر به فردا

نه به نبش قبر اصلاحات، نه به کودتای حکومتی، نه به مداخله خارجی، شورا راهی است که باید رفت؛ امیدی است که می توان بدان

نگاه چینی به توافق با ایران

سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس و به طور کلی در خاورمیانه مبتنی بر اصل سیاست بده-بستان (Quid Pro Quo) یا معامله محور

نگاهی حقوقی به «رضا پهلوی»

امیدوارم آقای رضا پهلوی گزینه ای را برگزیند که در این قرن ۲۱ هم توهین به شعور انسان‌ها نباشد و هم در مبارزهٔ پایانی برای

راز ماندگاری

منبع قدرت استاد شجریان داشتن مردم بود و همراهی ملت ایران با او

آمریکا زحمت نکش!!

امریکائیها اگر شما نباشید صبح تا شب مرگ را نثار چه کسی کنیم و ضعف و عقب ماندگیمان را به کی ربط بدهیم.

تحصیل بی‌ثمر

اگر روزی شواهد اثبات کند که تحصیلات دانشگاهی بیش از آنکه راهی برای گریز از تله فقر باشد خود به تله تبدیل شده است، برای

موج جدید بازماندگی از تحصیل

گزارش میدانی همشهری از دانش‌آموزان ۵منطقه محروم که در ۶ماه گذشته فقیرتر و آسیب‌دید‌ه‌تر از قبل شدند. محدودیت در دسترسی به امکانات آموزشی به‌ویژه ابزارهای

آخرین مطالب

شورا، گذاری ناگزیر به فردا

نه به نبش قبر اصلاحات، نه به کودتای حکومتی، نه به مداخله خارجی، شورا راهی است که باید رفت؛ امیدی است که می توان بدان

نگاه چینی به توافق با ایران

سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس و به طور کلی در خاورمیانه مبتنی بر اصل سیاست بده-بستان (Quid Pro Quo) یا معامله محور

نگاهی حقوقی به «رضا پهلوی»

امیدوارم آقای رضا پهلوی گزینه ای را برگزیند که در این قرن ۲۱ هم توهین به شعور انسان‌ها نباشد و هم در مبارزهٔ پایانی برای

راز ماندگاری

منبع قدرت استاد شجریان داشتن مردم بود و همراهی ملت ایران با او

آمریکا زحمت نکش!!

امریکائیها اگر شما نباشید صبح تا شب مرگ را نثار چه کسی کنیم و ضعف و عقب ماندگیمان را به کی ربط بدهیم.

تحصیل بی‌ثمر

اگر روزی شواهد اثبات کند که تحصیلات دانشگاهی بیش از آنکه راهی برای گریز از تله فقر باشد خود به تله تبدیل شده است، برای

موج جدید بازماندگی از تحصیل

گزارش میدانی همشهری از دانش‌آموزان ۵منطقه محروم که در ۶ماه گذشته فقیرتر و آسیب‌دید‌ه‌تر از قبل شدند. محدودیت در دسترسی به امکانات آموزشی به‌ویژه ابزارهای

آخرین مطالب