«تریبون آزاد» متعلق به شما مخاطبان سایت شورا است و می‌توانید در آن نظرات، مطالب، یادداشت‌ها و پیشنهادات خود را با دیگر مخاطبان به اشتراک بگذارید. همچنین شهروند- خبرنگاران می‌توانند خبرها و گزارش‌های خود را چه به صورت متن و چه در شکل فایل‌های صوتی یا ویدیویی برای انتشار به تریبون شورا بفرستند. شما می‌توانید نوشته‌ها و گزارشات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی شورای مدیریت گذار بدست ما برسانید و یا به ایمیل آدرس سایت بفرستید:  [email protected]

آخرین مطالب

تکرار اشتباه!!! کیوان صمیمی

اکنون اما در قرن ۲۱ که گفتمان غالب جهانی برای تغییر روش‌های حکمرانی، جنبش‌های خشونت‌پرهیز و مدنی با حضور در میدان است، حرکت در کشور

جامعه‌شناسی یک ترور، محمد فاضلی

ریشه‌یابی ظرفیت و حفره‌های امنیتی منجر به ترور محسن فخری‌زاده، مقوله‌ای بسیار فراتر از صرفاً مداقه در نظام امنیتی است. ریشه‌های اجتماعی پیدایش حفره‌ها و

“کرم از خود درخته”

یادداشتی از منیرو روانی پور، نویسنده   دوست امریکایی و جمهوری خواه من این قدر دلخور بود که دوبار توی زوم اشکش در آمد. می

آهای مردم! مجتبی نجفی

بیست ماه افتخار خدمت در ارتش را داشته ام و به روحیات بسیاری از فرماندهان و امرای ارتش و حجم نارضایتیشان واقفم. به خصوص حس

آخرین مطالب