Month: آگوست 2020

چالش های Me tooی زن ایرانی

رو در روی جنبش زنان، نهاد های سازمان یافته دینی، دولتی و بافت قدرت گسترده مردسالار به صف ایستاده اند.

روزشمار اعتصاب

روزشمار اعتصاب غذای نسرین ستوده، حسن نایب هاشم، جعفر عظیم زاده و زرتشت احمدی‌راغب

حجاب اجباری و اسارت زن

لغو حجاب اجباری و آزادی کامل انتخاب پوشش شعار صحیح مبارزه امروز ماست که باید به محض برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی ضمانت شود

آش نخورده و دهان سوخته

علی میری- این روزها چیزی که ما بازنشستگان را آزرده خاطر می کند تبلیغات گسترده و رسانه ای کردن خبرهای بی تاثیر در زندگی بازنشستگان

بازتولید استبداد در ایران

گفتگوی سایت شورای مدیریت گذار با آقای علی فکری کنشگر سیاسی ساکن اسلو (نروژ) در مورد دلایل بازتولید استبداد در ایران

شیر نر با پوست و استخوان

 قدرت سیاسی – نظامی هر کشور نشأت گرفته از قدرت اقتصادی آن است ، استمرار تورم و بیکاری دو رقمی ، رشد منفی و یا

زایش آرایش نوین سیاسی

روندهمگرائی و پیوندبخش های استراتژیک طبقه کارگر و مزد بگیران هم چون زیرساخت مستحکمی برای سراسری کردن بخش های مختلف جنبش کارگری عمل می کند

روایت زنان در بازخوانی چند کشتار

تاریخ کُردها پر از تجربه‌های تلخ مرگ‌ دسته‌جمعی در جنگ‌ها‌ست، هم تجربه‌ی زیسته‌ی قتل‌عام و هم تجربه‌ی سکوتی که قدرت‌های حاکم بر آنها تحمیل کرده‌اند

اخبار اعتصابات دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹

آزادی بها دارد، اتحاد و همبستگی می خواهد، همانطور که ستمگران برای در قدرت ماندن شبانه روز تلاش میکنند، ماهم باید برای آزادی از جان

فتاح فاتح می‌شود؟

اتکاء صرف به سخن، فتاح را با گذشته گفتمان ایران ویران‌کنی که او نیز بخشی از آن است، رها نخواهد ساخت

مادران چشم براه

ناهید بهمنی، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

گروگان یا زندانی

ترانه آبروش، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

مادرم، کولبر

روایت تلخ زنان کولبر و غم برنگشتن مادر | بارمان را که می‌گیرند بدبخت می‌شویم

مادران چشم براه

برای مادران چشم براه تهیه و تنظیم: ناهید دلنواز عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

مادران همیشه منتظر

ما هم مانند گوهر عشقی عکس ستارهایمان را بر قلب می فشاریم و خواهان مجازات عاملین و آمرین این همه ظلم و بیداد هستیم

مادران چشم براه

فرزندانی که آرزویشان در آغوش کشیدن مادر است، اکنون به لمس شیشه کابین و دیدن دست مادر از پشت شیشه دل خوش کرده اند

مادران چشم براه

در سرزمین من همه مادران چشم براه هستند، چشم براه خبری از دیدار عزیزان در بند یا عزیزانی در تبعید یا بر بالای دار